To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kent u de eBox al?

16/10/2019

Onlangs besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten in de inkomstenbelastingen via de eBox van de FOD Financiën te versturen. Een recent koninklijk besluit van 11 september 2019[1] past hiertoe het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan. Dit besluit is op 1 oktober 2019 in werking getreden.

Maar wat is de eBox?

De eBox is de persoonlijke en beveiligde elektronische mailbox die elke burger en onderneming ontvangt en waar de overheid officiële documenten digitaal naartoe kan sturen.

De eBox werd in het leven geroepen in het kader van de digitale transformatie van de overheid. Sindsdien kent de verzending via de eBox een steeds groter succes bij de overheidsinstanties. Ze kunnen elektronisch communiceren met burgers en bedrijven en zo papier besparen. Bovendien heeft verzending via de eBox dezelfde juridische waarde als verzending per post.

Wat verandert er op 1 oktober?

Het koninklijk besluit van 11 september 2019 bepaalt dat de FOD Financiën alle aanslagbiljetten die vanaf 1 oktober 2019 worden opgesteld via de eBox zal versturen naar burgers die hun eBox hebben geactiveerd. De belastingadministratie zal niet langer gebruik maken van het Internetbankingsysteem (Zoomit) om de aanslagbiljetten in de personenbelasting elektronisch te verzenden.

Aanslagbiljetten die vóór 1 oktober 2019 werden opgesteld zullen nog op papier worden verstuurd, zelfs als de eBox ondertussen werd geactiveerd.

Hoe activeert u de eBox?

Als u uw aanslagbiljet in digitale vorm wilt ontvangen, dan moet u vooraf uw eBox activeren. Door die activering geeft u uw uitdrukkelijke toestemming om uw aanslagbiljet uitsluitend elektronisch te verzenden op het beveiligd platform van de federale staat. Zodra uw aanslagbiljet beschikbaar is op MyMinfin wordt u dit gemeld via een bericht in de eBox.

Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan moet u allebei uw eBox activeren om het aanslagbiljet elektronisch te ontvangen. Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en slechts één van beide partners zijn eBox heeft geactiveerd, stuurt de belastingadministratie hen het aanslagbiljet ook via brief.

Verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer officiële documenten elektronisch zullen worden verstuurd via de eBox van de FOD Financiën of van andere federale instellingen. Als u al gebruik maakt van een platform zoals Doccle, bpost bank of TrustO, kunt u er ook uw eBox aan koppelen.

Hebt u liever papier? Geen paniek!

Als u echter uw aanslagbiljetten per post wilt blijven ontvangen, is het voldoende dat u uw eBox niet activeert. De wet van 27 februari 2019[2] bepaalt dat de openbare diensten enkel met de burgers mogen communiceren via de eBox als ze vooraf hun toestemming hebben gegeven.

Bovendien kunt u uw toestemming altijd intrekken.

 


[1] Koninklijk besluit van 11 september 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten, BS van 25 september 2019. In werking getreden op 1 oktober 2019.

[2] Wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox, BS van 15 maart 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-10-2019