To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2020

06/26/2020

Wanneer werknemers/ bedrijfsleiders beroepsverplaatsingen doen met een privévoertuig (eigen wagen, moto of bromfiets,…) dan mag de werkgever hen hier een onkostenvergoeding voor toekennen. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het bedrag van deze onkostenvergoeding geïndexeerd op 1 juli (op basis van de indexen van mei).

Wat is het nieuw bedrag[1]?

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedraagt deze vergoeding 0,3542 euro per kilometer[2] (in plaats van 0,3653 euro per kilometer vorig jaar).

We stellen dus een daling vast in het bedrag van de kilometervergoeding.

Hoe wordt de kilometervergoeding fiscaal en sociaal behandeld?

De fiscus en de RSZ beschouwen de vergoedingen die op basis van het vaste kilometertarief aan het personeel of aan de bedrijfsleider worden betaald, omdat zij hun privévoertuig voor beroepsverplaatsingen gebruiken, als terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever.

Deze vergoedingen worden met andere woorden niet als loon beschouwd en de begunstigden moeten er dus geen belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op betalen.

De werkgever of het bedrijf die de terugbetalingen toekent, kan ze overigens als aftrekbare beroepskosten inbrengen, zonder met bewijsstukken de werkelijkheid van de kosten te moeten aantonen of de bedragen van de terugbetalingen te moeten rechtvaardigen (ernstige normen).  

Verplichte vermelding van de vergoedingen op een fiscale fiche

We willen eraan herinneren dat het bedrag van de uitgekeerde vaste vergoedingen vermeld moet worden op de fiscale fiche 281.10 of 20, naargelang deze worden uitgekeerd aan een werknemer of aan een bedrijfsleider.

Waar vindt u dit bedrag op Lex4You?

U vindt dit bedrag op Lex4You in de rubriek Sociaal/Sleutelbedragen/Forfaitaire vergoedingen voor dienstverplaatsingen. In deze rubriek kunt u nog een honderdtal andere bedragen raadplegen.

 


[1] Omzendbrief nr. 683. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2020, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2020.

[2] En niet 0,3564 euro per kilometer zoals we eerder meedeelden in onze actua van 29 mei 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/26/2020