To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ploegenarbeid op werven- onderneem zo snel mogelijk actie voor 2018!

09/06/2019

Sinds enkele maanden kunnen ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren genieten van de fiscale gunstmaatregel voor ploegenarbeid. Maar ook voor het verleden (2018) kunnen correcties nog op een eenvoudige manier, zonder bezwaarschrift, uitgevoerd worden. De deadline hiervoor werd immers verlengd tot 27 september. Verlies dus geen tijd en contacteer uw Client Advisor!

Ploegenarbeid uitgebreid naar bouw- en aanverwante sectoren

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid werd sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar “werken in onroerende staat op werven”. Op die manier is de maatregel niet alleen van toepassing in een klassiek industriële context (bv. ploegenarbeid in fabrieken), maar kunnen ook de bouw- en aanverwante sectoren ervan genieten.

Onduidelijkheden verhinderden de praktische toepassing

Oorspronkelijk kon de maatregel voor deze sectoren echter niet in de praktijk worden toegepast omdat er diverse onduidelijkheden waren in de wetgeving. Het grootste struikelblok had te maken met het “minimum bruto uurloon” dat gelijkgesteld wordt met een ploegenpremie.

Door een aanpassing van de wet[1] enkele maanden geleden, werd dit probleem verholpen en was de maatregel eindelijk toepasbaar in de praktijk.

Hoeveel bedraagt het voordeel?

Voor 2019 bedraagt de vrijstelling 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen. In 2020 zal dit percentage opgetrokken worden tot 18%. 

Wat doet Securex voor u?

Zoals u weet, berekenen wij de fiscale vrijstelling voor ploegenarbeid niet automatisch, maar moet u ons hiervoor uw uitdrukkelijk akkoord geven. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een mailing van ons.

Maar let op: vergeet ook het verleden niet!

Deze maatregel is zoals gezegd retro- actief van toepassing sinds 1 januari 2018.

Bovendien werd de termijn om correcties op een eenvoudige wijze te doen, dus buiten bezwaarschrift om, door de FOD Financiën verlengd van 31 augustus tot 27 september.

Contacteer ons dus nu!

Wenst u dus ook nog correcties op het verleden (en meer bepaald voor de prestaties vanaf 1 januari 2018), dan vragen wij u vriendelijk om hiervoor uw Client Advisor (vóór 12 september) te contacteren. Zo vermijdt u de kosten en lasten van een bezwaarschrift.

Gelieve wel rekening te houden met het feit dat de gedeeltelijke vrijstelling maar 3% betrof in 2018 (in tegenstelling tot 6% in 2019)[2].

Tot slot: nog zeer veel onduidelijkheden bij ploegenarbeid

Hoewel de maatregel voor ploegenarbeid nu ook kan toegepast worden in de bouwsector (en aanverwante sectoren), zijn er nog veel onduidelijkheden in de regelgeving. Denk maar aan vragen zoals: kunnen een zaakvoerder en een werknemer een ploeg vormen? Wat met onderaanneming? Komt een IBO’er in aanmerking,…?

Recent publiceerde de fiscale administratie een beperkte FAQ[3] die een antwoord tracht te bieden op enkele van deze vragen. Diverse belangrijke punten blijven echter onduidelijk en onbeantwoord. De vraag is dus hoe de nieuwe regering, eens die gevormd is, hiermee zal omgaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Wenst u meer informatie over de gedeeltelijke vrijstelling voor ploegenarbeid?

Raadpleeg dan zeker onze infofiche hierover op Lex4You.

 


[1] Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter van de wet van 5 april 1955 (1), BS van 6 mei 2019.

[2] Van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

[3] Circulaire 2019/C/42 dd. 27/05/2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/06/2019