To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wettelijke rentevoet in 2014

21/01/2014

Via een mededeling in het Belgisch Staatsblad[1] heeft de FOD Financiën de nieuwe wettelijke rentevoet voor 2014 bekendgemaakt. Deze bedraagt, net zoals in 2013, 2,75%.

Enkel voor de burgerlijke en handelszaken

De programmawet van 27 december 2006 heeft bepaald dat de rentevoet elk jaar wordt vastgesteld, rekening houdend met de rentevoet die bij overeenkomst tussen de Europese banken wordt gebruikt.

De jaarlijkse vaststelling van die rentevoet geldt echter alleen voor burgerlijke en handelszaken.

En in fiscale en sociale zaken?

Dezelfde programmawet bepaalde immers dat de wettelijke rentevoet in fiscale zaken steeds 7% bedraagt, tenzij er uitdrukkelijk in de fiscale bepalingen van wordt afgeweken.

Wat de rentevoet in sociale zaken betreft, heeft de programmawet van 8 juni 2008 voorzien dat deze vanaf 1 januari 2009 automatisch gelijk is aan de wettelijke rentevoet in fiscale zaken, m.a.w. 7%. Dit percentage zal zelfs van toepassing zijn als de sociale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in de sociale bepalingen.


[1] Mededeling over de wettelijke interestvoet, Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-01-2014