To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Individuele pensioentoezeggingen: mededeling aan de FSMA tegen 31 maart 2019

03/21/2019

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een individuele en niet-systematische toezegging ten gunste van een werknemer of van zijn rechthebbenden.

Wanneer een werknemer aan ten minste één van zijn werknemers een IPT heeft toegekend in 2018 moet hij die individuele pensioentoezeggingen tegen 31 maart 2019 meedelen aan de FSMA ( Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Die mededeling moet met de post[1] worden gericht aan de FSMA, Departement aanvullende pensioenen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel. Bij voorkeur moet gebruik worden gemaakt van het modeldocument dat de FSMA ter beschikking stelt op haar website, het Formulier WAP-4’. 

Bij niet-naleving van deze verplichting en bij mededeling van foute gegevens kan een strafsanctie[2] of een geldboete van 25 tot 250 euro worden opgelegd.

Deze mededelingsplicht geldt niet voor IPT die de onderneming heeft gesloten voor haar bedrijfsleiders met een sociaal statuut van zelfstandige.

 


[1] Het is verstandig om deze administratieve formaliteit met een aangetekende zending te verrichten.

[2] Art. 54 van de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) van 28 april 2003.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/21/2019