To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax-on-web is beschikbaar: indieningstermijnen van de aangiften in de personenbelasting

31/05/2021

Zoals gewoonlijk heeft de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, op 5 mei een persconferentie gegeven over de aangifte in de personenbelasting 2021.

 

Welke zijn de tendensen?

 • Dit jaar ligt de klemtoon nog steeds op de elektronische aangiften.
 • Er werden minder voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) opgemaakt dan vorig jaar. De criteria om een VVA te ontvangen werden immers verstrengd om de juistheid van de aangifte te garanderen. Belastingplichtigen die geen VVA in 2021 meer ontvangen, zullen ofwel per brief, ofwel met een bericht in hun eBox geïnformeerd worden.
 • De vooraf ingevulde codes en de communicatie over de te controleren gegevens in het VVA werden verbeterd. Op die manier wil men een zo volledig en correct mogelijke VVA verkrijgen.
 • Er wordt weer meer telefonische bijstand Vanwege COVID-19 kunnen de belastingplichtigen die hulp nodig hebben de FOD Financiën telefonisch contacteren.
 • Er werden 20 nieuwe codes toegevoegd aan de aangifte die verband houden met de coronamaatregelen. Zie ons artikel van 15 april 2021 voor de wijzigingen met betrekking tot het loon.

 

In de praktijk

Tax-on-Web is nu beschikbaar voor de aangiften in de personenbelasting. De belastingplichtigen werden hiervan verwittigd met een bericht in hun e-box.

 

Wanneer valt uw papieren aangifte in de bus?

De aangiften op papier zullen in de loop van de maand mei verzonden worden.

Als u ze nog niet ontvangen heeft, heeft het dus geen zin om de FOD Financiën vóór 1 juni te contacteren.

 

Wanneer moet u uw aangifte indienen?

De aangiften in de personenbelasting moeten ingediend worden door:

 • de particulieren :
  • op papier: 30 juni 2021
  • elektronisch: 15 juli 2021
 • de mandatarissen (boekhouders,…): 21 oktober 2021

Onder “aangifte” verstaan we ook de vereenvoudigde aangiften.

De belastingplichtigen die hun verplichtingen niet nageleefd hebben tegen de vooropgestelde data riskeren een boete, een belastingverhoging of een aanslag van ambtswege.

 

Meer info?

Voor verdere informatie hierover raden wij u aan om de site van de FOD Financiën te raadplegen.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-05-2021