To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteit in de kijker - De bedrijfswagen in 2020

29/11/2019

Met de nieuwe aftrekregeling voor auto- en brandstofkosten en het einde van het belastingvoordeel voor valse plug-inhybriden komt stilaan een einde aan de glorietijd van bedrijfswagens. Daar waar 2019 een overgangsjaar was, wordt 2020 beslist het jaar van de verandering.

De algemene trend: bedrijfswagens worden duurder

Dat onze geliefde bolide de voorbije jaren onder vuur lag, staat buiten kijf.

En 2020 voorspelt niet veel beterschap. Geleidelijk zullen verschillende maatregelen hun volle uitwerking krijgen en beetje bij beetje doet de bedrijfswagen haar imago van “melkkoe” alle eer aan.

Een overzicht van deze maatregelen volgt onderstaand. Daar waar 2019 een “overgangsjaar” was, zal 2020 belangrijke wijzigingen met zich meebrengen.

Nieuwe aftrekregeling voor auto- en brandstofkosten

Een stukje geschiedenis

In 2018 werden de regels inzake aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting ook van toepassing in de personenbelasting. Het aftrekpercentage van 75% moest in de personenbelasting dus plaats maken voor een aftrekpercentage in functie van de CO2- uitstoot (net zoals in de vennootschapsbelasting)[1]. Enkel wanneer de 75%- regel gunstiger was, mocht deze in 2018 en 2019 verder toegepast worden in de personenbelasting.

In 2018 en 2019 bleven de brandstofkosten bovendien voor 75% aftrekbaar in zowel de personen- als in de vennootschapsbelasting.

En dan de ommezwaai…

Vanaf 2020 doet een volledig nieuwe werkwijze voor de aftrek van auto- en brandstofkosten haar intrede. Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting blijft deze aftrek gebonden aan de CO2- uitstoot van het voertuig, maar hij zal vanaf dat ogenblik volgens een nieuwe formule[2] berekend worden met een minimum van 50% en een maximum van 100%[3] aftrek. Bovendien zal de aftrek vanaf 2020 nog maar 40% bedragen voor voertuigen die 200g CO2 uitstoten per kilometer of meer.

Eén en ander zal tot gevolg hebben dat de aftrekbaarheid verder beperkt wordt. Voor wagens die vóór 2018 werden aangekocht, blijft de minimale aftrekbaarheid van 75% van toepassing in de personenbelasting.

Einde fiscale gunstmaatregel voor plug-in hybrides

En ook de zogenaamde “valse” plug-in hybrides blijven niet buiten schot. Dergelijke wagens die vanaf 1 januari 2018 werden aangekocht/gehuurd of geleased, zullen vanaf 2020 immers fiscaal minder voordelig zijn.

In plaats van rekening te houden met hun officiële CO2-uitstoot, zal vanaf dan immers voor fiscale doeleinden (berekening voordeel van alle aard, aftrekbaarheid,…) rekening moeten gehouden worden met de CO2-uitstoot van een overeenstemmend model op brandstof[4]. Als er geen overeenstemmend voertuig is, wordt de coëfficiënt 2,5 toegepast.

In 2018 en 2019 genoten deze wagens nog wel van het fiscaal voordelig regime.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 4 oktober 2019.

En ook WLTP gooit roet in het eten

WLTP is een nieuwe wereldwijde methode om de CO2-uitstoot en het verbruik van wagens op een meer realistische wijze te bepalen. Dit heeft voor gevolg dat de uitstoot- en verbruiksgegevens van voertuigen over het algemeen fors stijgen en bedrijfswagens dus opnieuw duurder worden.

De impact van WLTP zal echter niet onmiddellijk uitwerking hebben in de loonfiscaliteit. Tot eind 2020 geldt immers een overgangsregeling, waarbij de fiscus en de RSZ een mildere norm (NEDC 2.0) hanteren. Hoewel deze NEDC 2.0- methode het effect van WLTP[5] mildert, ligt de CO2- uitstoot van voertuigen met die methode ook hoger. Met de bekende fiscale en sociale gevolgen van dien. Voor alle nieuwe wagens zal het voordeel in natura vanaf 1 januari 2021 verhogen.

Meer informatie hierover leest u in ons artikel van 6 maart 2019.

Andere wijzigingen in 2020?

Zoals elk jaar wijzigt de solidariteitsbijdrage in 2020. Op 1 januari 2020 stijgt de indexeringscoëfficiënt van 1,2950 naar 1,3078 (149,19 (het gezondheidsindexcijfer van september 2019) gedeeld door 114,08 (het gezondheidsindexcijfer van september 2004). Als de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt hij vastgesteld op 182 voor benzinewagens en op 165 voor dieselwagens.

Meer hierover leest u in onze actua van 30 oktober 2019.

We wachten we nog op de referentie-CO2-uitstoot voor de bepaling van het voordeel van alle aard in 2020 (we informeren u over dit laatste punt van zodra we hierover meer informatie hebben).

Vergeet uw car policy niet

Als u als werkgever bedrijfswagens ter beschikking stelt, is het van groot belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden rond het gebruik ervan. Zorg daarom steeds voor een car policy.

Securex heeft een model van car policy ter beschikking. U kan dit model downloaden op onze e-Shop. Ook uw Legal Advisor kan u het document bezorgen. Hij helpt u ook om dat basismodel of uw bestaande car policy (bv. in functie van de nieuwe regels WLTP) aan te passen.

De bedrijfswagen van de baan? Het mobiliteitsbudget komt eraan…

Na het lezen van bovenstaande zal het u niet verbazen dat gezocht wordt naar alternatieven voor de bedrijfswagen. .

De overheid speelt hier natuurlijk gretig op in via de “mobiliteitsvergoeding” en het “mobiliteitsbudget”.

Raadpleeg voor meer informatie onze fiche van 1 augustus 2019.

 


[1] Dit aftrekpercentage bedraagt concreet tussen de 100% en de 50% in functie van de CO2-uitstoot (verschillend voor benzine en diesel).

[2] Aftrek % = 120% - (0,5% x aantal gram CO2 x coëfficiënt brandstoftype).

[3] Opgelet ! elektrische voertuigen genieten nog van een aftrek van 120% tot einde 2019.Vanaf 2020 zullen zij ook nog maar voor 100% aftrekbaar zijn.

[4] Met overeenstemmend voertuig bedoelt men het voertuig dat op basis van het Europees gelijkvormigheidsattest ingedeeld is onder hetzelfde merk, hetzelfde model, hetzelfde koetswerktype en waarvan de verhouding tussen zijn vermogen in kW en het vermogen van het ‘valse hybride voertuig’ in kW het dichtst 1 benadert. Die verhouding moet tussen 0,75 en 1,25 liggen.

[5] De twee waarden staan op het gelijkvormigheidsattest!! (WLTP staat onder punt 49.4 en NEDC 2.0 onder punt 49.1).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-11-2019