To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Valse hybrides - Wat staat ze te wachten in 2020?

16/12/2019

Vanaf 1 januari 2020 zullen bedrijfswagens die niet voldoen aan de strikte normen van oplaadbare hybrides aanzienlijk duurder worden. Het fiscaal voordeel zal dan immers niet meer berekend worden op basis van de CO2-uitstoot “op papier”, maar op basis van de uitstoot van de niet-hybride versie van de wagen (het ‘overeenstemmend voertuig’)[1].

Wanneer is er sprake van ‘valse plug-in hybrides’?

Plug-in hybrides zijn voertuigen die zowel zijn uitgerust met een brandstofmotor als met een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig. Op deze hybrides zijn strikte normen van toepassing:

  • uitgerust zijn met een elektrische batterij met een energiecapaciteit van meer dan of gelijk aan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht;
  • en een uitstoot van 50g CO2 of minder per km hebben. 

Bepaalde hybrides voldoen echter niet aan deze voorwaarden omdat ze zijn uitgerust met een elektrische batterij die een beperkte energiecapaciteit heeft. Ze rijden in realiteit dan ook bijna uitsluitend op brandstof. Dit zijn de zogenaamde ‘valse plug-in hybrides’.

Tot nu toe was op die voertuigen echter dezelfde fiscale gunstregeling van toepassing als op “”full hybrides”. Daarbij werd de officiële CO2-uitstoot op papier gebruikt bij het berekenen van het percentage van kostenaftrek voor de vennootschap[2] en het berekenen van het voordeel van alle aard[3]. Maar… bij valse hybrides is die ‘theoretische uitstoot’ heel wat lager dan de werkelijke CO2-uitstoot.

Meer hierover leest u in ons artikel van 7 juni 2019. 

Einde van de gunstregeling vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt niet langer de officiële CO2-uitstoot, maar wel de CO2-uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride versie[4] (op brandstof) in aanmerking genomen. Dit zowel voor zowel de berekening van het voordeel van alle aard als voor de vaststelling van de aftrekbaarheid van de kosten. De maatregel geldt voor valse hybrides die vanaf 2018 werden aangekocht, gehuurd of geleased [5].

Hieruit volgt dat bedrijfswagens die niet voldoen aan de strikte normen van oplaadbare hybrides vanaf 1 januari 2020 aanzienlijk duurder worden voor werknemers en werkgevers.

Valse hybrides die vóór 1 januari 2018 werden aangekocht/gehuurd of geleased werden, blijven genieten van de oude fiscale gunstregeling op basis van een lagere CO2-uitstoot.

Begrip ‘overeenstemmend voertuig’

Om de nieuwe belastingregeling te kunnen toepassen en de CO2-uitstoot van die valse hybrides vast te stellen moeten we weten wat de wetgever met ‘overeenstemmend voertuig’ bedoelt.

Meer hierover leest u in ons artikel van 4 oktober 2019

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan moet u de CO2-uitstootwaarde van de plug-inhybride vermenigvuldigen met 2,5. En bestaan er twee of meerdere overeenstemmende voertuigen? Dan telt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig[6].

Opgelet bij oplaadbare hybrides gekocht, gehuurd of geleased vanaf 2018.

Overweegt u om een oplaadbare hybride in te schrijven op naam van de vennootschap? Informeer u dan over de CO2-uitstoot, de energiecapaciteit van de batterij en het gewicht van de wagen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen in 2020.

Voldoet uw voertuig niet aan de strikte criteria?

Als u te maken heeft met ‘valse plug-in hybrides’, dan vraagt u best aan uw concessiehouder hoeveel de CO2- uitstoot bedraagt van de niet-hybride versie. Houd zeker ook uw Client Advisor op de hoogte.

 


[1] Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

[2] Art 66 van het WIB 1992.

[3] Art 36, § 2 van het WIB 1992.

[4] Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

[5] Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2019.

[6] Artikel 19 van het KB tot uitvoering van het WIB 1992.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-12-2019