To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mondmaskers aan uw personeel geven is voordeliger dan terugbetalen

28/10/2020

 

Het fiscale standpunt in onderstaand artikel is niet meer actueel. Als gevolg van een circulaire van 22 februari 2021, sluit de fiscus zich nu aan bij het standpunt van de RSZ. U leest er meer over in ons artikel van 19 maart 2021.

 

Werknemers die zich op hun werkplek verplaatsen moeten een mondmasker dragen als de fysieke afstand niet kan worden nageleefd. Iedereen kent die regel.

Minder bekend zijn uw verplichtingen rond het dragen van het mondmasker en de sociale en fiscale behandeling van die mondmaskers. Aan de hand van de volgende vragen en antwoorden krijgt u meer helderheid:

 

Terbeschikkingstelling van mondmaskers: soms verplicht

Uw werknemers kunnen niet telewerken. Dan is een mondmasker nodig. Wat moet u doen?

 

Moet u mondmaskers ter beschikking stellen van uw personeel?

Ja. In de ondernemingen en instellingen waar het dragen van mondmaskers verplicht is omdat de regel van de anderhalve meter afstand niet kan worden nageleefd, moet u instaan voor het verstrekken (en het schoonmaken) van de mondmaskers. De maatregelen met betrekking tot het welzijn van de werknemers mogen immers geen financiële lasten voor de werknemers met zich mee brengen.

 

Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op dit voordeel?

De RSZ aanvaardt dat de u mondmaskers aan uw werknemers ter beschikking stelt, zonder dat er sprake is van een loonvoordeel in natura:

  • als het aantal maskers in verhouding staat tot het aantal dat de werknemer moet gebruiken tijdens de werkuren (werkplaats van de werkgever of bij klanten) en voor woon-werkverplaatsingen of beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer;
  • en als de mondmaskers toegekend worden in natura. Een tussenkomst in de kosten voor het aanschaffen van het mondmasker wordt dus niet vrijgesteld (lees meer hieronder).

 

Wordt dit voordeel belast?

Neen. Ook de fiscus aanvaardt dat er geen belastbaar voordeel is voor de werknemer wanneer de werkgever hem een mondmasker ter beschikking stelt.  

Maar let op. Ook op fiscaal vlak geldt de voorwaarde dat het aantal mondmaskers in verhouding moet staan tot het aantal dat de werknemer effectief nodig heeft tijdens de werkuren (werkplaats werkgever of bij klanten) en voor woon-werkverplaatsingen of beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer.

 

Terugbetaling van mondmaskers: beter in natura

Stel dat een werknemer zelf een mondmasker heeft aangekocht (of gemaakt) en u vraagt om de gemaakte kosten terug te betalen. Dan is het niet opportuun om hier op in te gaan.

 

Werknemers moeten niet zelf hun mondmaskers voor het werk kopen

Zoals hierboven besproken, vereist de welzijnswetgeving soms een terbeschikkingstelling van mondmaskers, in natura dus. Het is dus niet de bedoeling dat de werknemer zelf mondmaskers aanschaft voor het werk, waarna u vervolgens tussenkomt in de kosten. Wat gebeurt als u dat toch zou doen?

 

Er is RSZ verschuldigd op de terugbetaling van mondmaskers

De RSZ beschouwt een tussenkomst in de kost van mondmaskers, die uw werknemer zelf aankoopt, als gewoon loon en niet als een terugbetaling van kosten. Bijgevolg zijn er RSZ-bijdragen op verschuldigd. Dat geldt ook als u een forfaitair bedrag toekent waarmee de werknemer mondmaskers kan aankopen of onderhouden.

Toch is er één uitzondering. Een terugbetaling van kosten op basis van bewijsstukken kan aanvaard worden wanneer de werknemer niet naar zijn werkplaats kan gaan om de producten in ontvangst te nemen. Denk aan situaties waarbij uw werknemer in het buitenland tewerkgesteld is.

 

Wordt de terugbetaling belast?

De fiscus sluit zich aan bij het standpunt van de RSZ.

Wat de beslissing betreft van de RSZ dat de werkgever aan zijn werknemer geen forfaitair bedrag kan toekennen waarmee deze mondmaskers kunnen aangekocht worden: op fiscaal vlak kan nog gepreciseerd worden dat geval per geval moet worden bekeken of het gaat om een kost eigen aan de werkgever, dan wel om een uitgave van persoonlijke aard.

Daarom is het niet opportuun om een forfaitair bedrag te bepalen als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

 

Onderhoud van stoffen maskers: verwaarloosbare kost

Als uw personeel stoffen mondmaskers heeft gekregen, dan moeten die regelmatig worden gewassen. Kunt u een forfaitaire vergoeding voorzien om die kosten te dekken?

 

RSZ aanvaardt kostenvrije vergoeding als die niet te hoog is

Als werkgever mag u tussenkomen in de werkelijke kost voor het onderhoud van een stoffen mondmasker. De RSZ zegt wel dat de kost voor het wassen van mondmaskers verwaarloosbaar is. Als u een RSZ-vrije kostenvergoeding wil toekennen, heeft u twee mogelijkheden:

  • Een forfait van 0,20 euro per week (dit is voor de RSZ een aanvaardbaar forfait)
  • De realiteit en hoogte van de kost aantonen

De RSZ aanvaardt dus niet de dagforfaits van 1,74 of 0,84 euro per dag die gelden voor aankoop, onderhoud en slijtage van werkkledij.

 

En de fiscus?

Ook hier zit de fiscus op één lijn met de RSZ.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-10-2020