To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale vrijstelling voor opleiding werknemers officieel

30/12/2020

In ons artikel van 10 november kondigden wij aan dat de overheid een nieuwe fiscale stimulans voor de opleiding van werknemers in het leven wilde roepen.

Deze maatregel is sinds vandaag officieel.

Eerstdaags bezorgen wij u meer details over deze maatregel.

 

 

Bronverwijzing

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-12-2020