To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Maart in de kijker

30/03/2021
2020November | December
2021Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus

De indexcijfers van de maand maart zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

258,11

190,80

155,45

135,26

110,51

 

 

Gezondheidsindex

 

183,15

151,91

133,52

110,56

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

110,30

0,98

108,09

Inflatie: 0,89%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 0,55%

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 109,34 : vooruitzicht december 2021.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 29 april 2021.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl

  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-03-2021