To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geschenken en geschenkencheques - Fiscus en RSZ nu toch op één lijn!

19/12/2018

Enkele dagen nadat we ons artikel over geschenken en geschenkencheques publiceerden en waarin we informeerden dat de fiscus de verhoogde grensbedragen van de RSZ niet volgt, verscheen een circulaire[1] die de fiscale maximumbedragen nu toch optrekt tot wat sociaal aanvaard wordt…

Fiscus en RSZ stemmen de violen nu toch gelijk

Onderstaand vindt u een overzicht van de maximumbedragen inzake geschenken en geschenkencheques die nu zowel door de RSZ als de fiscus aanvaard worden:

GELEGENHEID

RSZ

Fiscus-

Aftrekbare beroepskost bij de werkgever

Fiscus-

Vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer

Sinterklaasfeest, Kerstmis, Nieuwjaar[2]

40 euro per jaar en per werknemer[3]

40 euro per jaar en per werknemer[4]

 

Het moet gaan om:

*geringe gelegenheids-geschenken

*die naar aanleiding van specifieke of onfortuinlijke omstandigheden gegeven worden die geen rechtstreeks verband houden met het beroep.

 

Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt indien het de 50 euro niet overtreft;

De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn (zie bedragen hiernaast) zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers.

 

Eervolle onderscheiding

120 euro per jaar per werknemer

120 euro per jaar per werknemer

 

Pensionering

40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro[5]

40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro

 

Huwelijk of wettelijke samenwoning

245 euro

245 euro

 

Vanaf welk ogenblik worden deze verhoogde bedragen aanvaard?

Hoewel de RSZ deze verhoogde maximumbedragen retro- actief aanvaardt vanaf 1 januari 2017, hanteert de fiscus slechts 1 januari 2018 als (retro- actieve) datum van inwerkingtreding.

 


[1] Circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons dd. 5 december 2018.

[2] Of een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest (zoals Sint-Elooi of Sinte-Barbara), een verjaardag, enz.; Let op! Naar deze gebeurtenissen wordt enkel verwezen op fiscaal vlak (Circulaire nr. CI.RH.242/554.090 van 16 december 2002).

[3] Vermeerderd met 40 euro per jaar per kind ten laste van de werknemer.

[4] Idem voetnoot 3.

[5] Dit maximum van 1.000 euro geldt enkel op sociaal vlak, maar niet voor de fiscus.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-12-2018