To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ploegenarbeid bouw 2020 - Onderneem zo snel mogelijk actie!

17/07/2020

Ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren kunnen genieten van een fiscale gunstmaatregel voor ploegenarbeid. Ook voor het verleden (2019) kunnen correcties nog op een eenvoudige manier, zonder bezwaarschrift, uitgevoerd worden. U neemt hiervoor best zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 16 augustus 2020 contact op met uw Client Advisor!

Fiscale gunstmaatregel voor ploegenarbeid in bouw- en aanverwante sectoren

De bestaande “gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing” voor ploegenarbeid werd sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar werken in onroerende staat op werven. Op die manier is de maatregel niet alleen van toepassing in een klassiek industriële context (bv. ploegenarbeid in fabrieken), maar kunnen ook de bouw- en aanverwante sectoren ervan genieten.

Onduidelijkheden werden weggewerkt

Oorspronkelijk werd de toepassing van de maatregel in de praktijk verhinderd door diverse onduidelijkheden en openstaande vragen. 

Door een aanpassing van de wetgeving[1] en de publicatie van een circulaire (zie hierover ons artikel van 20 april 2020) werden veel zaken verduidelijkt en kwam de toepassing van de maatregel echt op gang.

Hoeveel bedraagt het voordeel? 

Sinds 2020 bedraagt het voordeel 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle werknemers samen. Dat deel van de bedrijfsvoorheffing hoeft u dus niet door te storten aan de fiscus. 

In 2019 was de vrijstelling nog minder groot, maar bedroeg ze toch ook al 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen. 

Vrijstelling voor 2019: het is nog niet te laat

Heeft u nog geen gebruik gemaakt van de maatregel voor 2019? 

Geen nood. Het fiscaal voordeel kan nog tot eind augustus 2020 worden aangevraagd via een regularisatie van de bedrijfsvoorheffing. Vanaf september kan dit alleen nog via een gemotiveerd bezwaarschrift (zwaardere procedure).

Wat doet Securex voor u?

Wenst u dus ook nog correcties op het verleden (en meer bepaald voor de prestaties vanaf 1 januari 2019), dan vragen wij u vriendelijk om hiervoor uw Client Advisor (vóór 16 augustus 2020) te contacteren.

Op die manier beschikken wij over de nodige tijd om de correcties uit te voeren tegen de voorziene deadline van 31 augustus en vermijdt u de kosten en lasten van een bezwaarschrift.

 


[1] Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter van de wet van 5 april 1955 (1), BS van 6 mei 2019.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2020