To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een wetsontwerp met allerhande maatregelen voor de zomer

17/07/2017

Een wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen werd op 10 juli neergelegd op de Kamer. Hierna vind u een overzicht van de voor u belangrijkste maatregelen:

  • een wijziging aan de inwerkingtreding van de tweede fase van de zogenaamde “Wijninckx-bijdrage” op de aanvullende pensioenen. De inwerkingtreding van de definitieve regeling die in principe was gepland op 1 januari 2016, een eerste keer werd uitgesteld tot 1 januari 2017, wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2019;
  • de afschaffing van bepaalde bevoegdheden van de inspectiediensten van de FOD Sociale Zekerheid ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie;
  • de verlenging van het stelsel va de innovatiepremies tot 31 december 2018;
  • verschillende wijzigingen in de beroepsrisico-sector;
  • betreffende de overeenkomst voor uitzendarbeid voor onbepaalde duur [1]:
    • de gelijkstelling met periodes van activiteit van de periodes zonder uitzendopdracht tussen twee periodes met uitzendopdrachten voor de werknemers die deze overeenkomst zullen sluiten,
    • en de modaliteiten van de Dimona voor deze werknemers.

We brengen u op de hoogte wanneer dit ontwerp wet zal worden.

 


[1] Het paritair comité nr. 322 moet nog de nodige collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten om deze overeenkomst in te voeren. Enkel wanneer in een cao bepaald is hoe deze overeenkomst eruit moet zien (modeldocument), hoeveel het minimum gewaarborgd uurloon bedraagt en hoe de uitzendkracht opgeroepen moet worden, kan deze overeenkomst gebruikt worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2017