To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Overuren opnieuw beperkt tot 130 uren in 2021

28/12/2020

In 2019 en 2020 had de wet betreffende de jobsdeal het maximumaantal overuren dat recht gaf op een fiscaal voordeel tijdelijk opgetrokken van 130 tot 180 uren. Deze maatregel was met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2019, en dit voor een vaste (voorlopige) duur van 2 jaar.

Omdat hierover geen nieuwe wetgeving werd aangenomen, zal het maximumaantal overuren vanaf 2021 terugvallen op 130 uren. 

Wat is het fiscaal voordeel voor overuren?

Een aantal overuren per jaar en per werknemer geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever en een vermindering van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.

Deze voordelen zijn in principe beperkt tot maximaal 130 overuren per jaar en per werknemer.

Welke overurengrens in 2021?

De weerslag van deze maatregel op de arbeidsmarkt moest in de loop van 2020 worden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kon ze worden verlengd of zelfs permanent worden. Deze evaluatie werd echter nog niet uitgevoerd.


Bij gebrek aan een nieuwe wettelijke bepaling zal de algemene overurengrens in 2021 dus terugvallen op 130 uren.

Concreet betekent dit dat u in 2021 niet meer kunt rekenen op 50 bijkomende voordelige overuren. 

Wat in de horeca- en de bouwsector?

Deze maatregel was enkel van toepassing op de algemene grens. Voor de horecasector en de bouwsector die sinds 2014 al konden rekenen op een hogere urengrens blijft het aantal overuren onveranderd. 

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de belastingregeling van overuren? Log in en raadpleeg onze informatiefiche  over overuren op Lex4You.

 

Bron: Wet van 23 maart 2019 wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-12-2020