To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteit in de kijker - carpooling en georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

20/12/2018

Er breekt een nieuwe week vol nieuwe vragen aan voor Mevrouw Claes en haar werkgever in de zoektocht naar het ideale vervoermiddel om van bij haar thuis (Kontich) naar haar werkplek (Brussel) te reizen[1]. Vandaag wil Mevrouw Claes het fijne te weten komen over georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en carpooling. Ze neemt dus de voor- en nadelen van deze twee vervoerswijzen door.

Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: voordelig woon-werkverkeer

Georganiseerd vervoer dat door de werkgever is georganiseerd, kan rekenen op een voordelige fiscale behandeling. Op sociaal vlak zijn er echter geen stimuli.

Definitie en voorwaarden

Vanuit fiscaal oogpunt is georganiseerd gemeenschappelijk vervoer het vervoer van ten minste twee werknemers met een voertuig (wagen, bedrijfswagen, motor, vrachtwagen, bestelwagen, enz.). Werknemers die gebruik maken van dit georganiseerd gemeenschappelijk vervoer kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een fiscale gunstregeling.

Om recht te hebben op de fiscale gunstregeling moet het vervoer door de werkgever zijn georganiseerd. Hiertoe moet hij:

  • de gebruiksregels en de betalingsmodaliteiten en -voorwaarden van de vergoeding als bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer vastleggen;
  • via een collectieve of individuele schriftelijke overeenkomst;
  • en het gebruik ervan controleren.

 Bovendien is er pas sprake van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer als de onderneming een collectief vervoersreglement (of carpoolingreglement) heeft ingevoerd dat ten minste de deelnamevoorwaarden aan het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, de controleregels en de verzakingsregels bevat.

Fiscale gunstregeling

Een werkgever die collectief vervoer organiseert voor zijn personeelsleden kan dit voordeel gratis of tegen verlaagde prijs aanbieden. In dat geval wordt aan de werknemer een vrijgesteld sociaal voordeel verleend.

Hij kan hen ook een vrijgestelde vergoeding toekennen die beperkt is tot de prijs van het treinabonnement in 1e klasse voor dezelfde afstand. Deze vergoeding kan alleen van belasting worden vrijgesteld als de begunstigde zijn werkelijke kosten niet aangeeft. Hij moet zijn werkgever ook bevestigen dat hij zijn werkelijke kosten niet zal aangeven in zijn belastingaangifte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de fiscale gunstbehandeling van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer? Raadpleeg onze fiche over deze vervoerswijze.

Carpooling: met meerderen in de auto is leuker maar niet voordeliger...

Collega’s oppikken of met collega’s meerijden om van thuis naar het werk te gaan, houdt voor werknemers geen voordelige sociale behandeling in.

Wilt u meer weten over de fiscale behandeling van carpooling? Raadpleeg onze fiche over deze vervoerswijze.

Wat Securex voor u kan doen

Wilt u georganiseerd gemeenschappelijk vervoer invoeren in uw onderneming? Neem contact op met uw Legal Advisor. Securex stelt u een reglement ter beschikking voor gemeenschappelijk vervoer met een bedrijfswagen dat door de werkgever wordt georganiseerd. Hiermee kunt u de regels vastleggen die van toepassing zijn op carpooling (of georganiseerd gemeenschappelijk vervoer) dat de werkgever binnen de onderneming organiseert. Het reglement bepaalt ook de regels die de werknemer moet naleven wanneer hij een voertuig gebruikt dat de werkgever hem ter beschikking stelt om zich in het kader van dit  georganiseerd gemeenschappelijk vervoer te verplaatsen.

Meer informatie over mobiliteit vindt u op onze gloednieuwe webpagina.

 


[1] Vorige artikels: Mobiliteit in de kijker – En als u de train of de bus zou nemen? , Mobiliteit in de kijker - Neemt mevrouw Claes de e-bike?  en Mobiliteit in de kijker - De bedrijfswagen in 2019 en in 2020 .

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-12-2018