To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet uw voorafbetalingen voor het laatste trimester niet!

12/10/2019

De vierde kwartaalbetaling in het kader van voorafbetalingen moet ten laatste op 20 december 2019 gebeuren. Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscale administratie aan om niet te wachten tot deze laatste dag om de betaling te verrichten.

Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Meer informatie?

Via voorafbetalingen kunnen zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering vermijden. Andere belastingplichtigen (natuurlijke personen) kunnen via deze regeling dan weer een belastingvermindering bekomen. Meer inlichtingen hierover vindt u in onze artikels van 22 januari 2019 en 26 maart 2019.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/10/2019