To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeleconomie - Eerste platformen zijn erkend!

07/06/2017

Recent werden in het kader van de deeleconomie 8 elektronische platformen erkend. Particulieren die hun diensten aanbieden via een dergelijk platform genieten onder voorwaarden van een fiscaal gunstregime en zijn niet onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Deeleconomie in een modern kleedje

Hoewel het concept van de deeleconomie (onderling verhandelen van producten en diensten) niet nieuw is, is deze manier van “handel drijven” de laatste jaren in opmars omdat zij meer en meer gefaciliteerd wordt via tal van online platformen en marktplaatsen (denk bijvoorbeeld aan Airbnb).

Een wettelijke omkadering

Deze evolutie was ook de overheid niet ontgaan. Op basis van uiteenlopende beweegredenen (de inkomsten uit de deeleconomie uit de “grijze zone” halen, vermijden dat oneerlijke concurrentie ontstaat, stimuleren van ondernemerschap, …) werd dan ook op 1 juli 2016 een wettelijk kader ingevoerd voor “de deeleconomie van vandaag”.

Gunstregime voor inkomsten uit de deeleconomie

Dit wettelijk kader voorziet in een fiscaal gunstregime, in die zin dat de inkomsten die particulieren genereren in het kader van de deeleconomie, slechts zullen belast worden als diverse inkomsten tegen een reëel tarief van 10%[1], op voorwaarde dat zij niet meer bedragen dan 5.100 euro bruto (inkomstenjaar 2017) en gerealiseerd worden via een door de overheid erkend platform[2].

Wie van dit fiscaal gunstregime kan genieten, zal bovendien niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut voor zelfstandigen (in die zin dat zij geen btw- nummer dienen aan te vragen en er ook geen verplichting is tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Vanaf het ogenblik dat niet (meer) voldaan wordt aan de ter zake geldende voorwaarden, zullen de gegenereerde inkomsten worden beschouwd als beroepsinkomsten en zal betrokkene aan het sociaal statuut voor zelfstandigen onderworpen zijn.

Erkenning van het elektronisch platform vereist

Zoals bovenstaand uiteengezet, is één van de voorwaarden om te genieten van het wettelijk gunstregime dat de diensten worden verricht via een door de overheid erkend platform. Om in aanmerking te komen als erkend platform dient aan een reeks voorwaarden[3] te worden voldaan, waarop we niet dieper zullen ingaan in dit artikel.

De vraag tot erkenning dient ofwel op papier, ofwel via mail te worden ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier, zoals ter beschikking gesteld op de website van de FOD Financiën.

Eerste erkenningen zijn een feit!

Ondertussen dienden 8 platformen een aanvraag in met een officiële erkenning als resultaat[4].

Concreet gaat het over volgende platformen:

 • erkenning vanaf 1 maart 2017:
  • ListMinut (www.listminut.be)
  • FLAVR (www.flavr.be)
  • Bringr (www.bringr.be)
 • erkenning vanaf 10 maart 2017:
  • Conceptz (www.klaariskees.be)
 • erkenning vanaf 15 maart 2017:
  • PWIIC (www.pwiic.com)
  • Branpont (www.bijlesherent.be)
 • erkenning vanaf 1 april 2017:
  • Heetch (www.heetch.com)
  • Menu Next Door (www.menunextdoor) 
Partnership tussen Securex en ListMinut

Nadat het als eerste elektronisch platform in de deeleconomie werd erkend, ondertekende ListMinut begin mei een partnership met Securex.

Wenst u meer informatie over de deeleconomie?

U kan steeds onze diverse artikels over dit onderwerp nalezen in onze nieuwsrubriek onder “Fiscaal” op Lex4You of op onze blog Proeven van de deeleconomie in 9 vragen.

Wat kan Securex voor u doen?

Denkt u eraan om ooit zelfstandig te worden? Door bij te klussen via een erkend platform kunt u uw activiteit op een legale én fiscaal gunstige manier uittesten! U doet ervaring op, vindt klanten en krijgt een idee over de rendabiliteit.

Nadert u de grens van € 5.100 of wilt u een eigen zaak starten, in hoofd- of bijberoep? Dan is uw dichtstbijzijnde Securex Ondernemingsloket hét aanspreekpunt, of bezoek ons online op http://www.ikstartmijnzaak.be/. Onze adviseurs gidsen u door de wettelijke opstartformaliteiten, bezorgen u de nodige vergunningen en creëren of activeren uw ondernemingsnummer. Zij kunnen u ook aansluiten bij ons Sociaal Verzekeringsfonds en u informeren over uw sociale rechten en plichten. Verder heeft Securex ook alles in huis om uzelf, uw gezin en uw activiteit beter te beschermen: gaande van verzekeringen tot contracten op maat, en zelfs merkbescherming!

En misschien overweegt óók u een intakegesprek met één van onze business coaches? Hun ervaring en deskundig advies zette reeds talloze starters en doorwinterde ondernemers op weg naar buitengewone resultaten, en dit op 4 domeinen: financieel, commercieel en marketing, organisatie van jouw onderneming, en uw persoonlijke groei en ontwikkeling als ondernemer.

 


[1] De inkomsten uit de deeleconomie zijn voor de helft vrijgesteld van belastingen. De andere helft wordt belast tegen een tarief van 20%, waardoor de reële belastingdruk slechts 10% zal bedragen op het geheel van de aldus verworven inkomsten.

[2] Let op! Naast deze voorwaarden gelden nog een aantal andere strikte voorwaarden om te kunnen genieten van het fiscaal gunstregime van de deeleconomie. Hiervoor verwijzen we onder meer naar ons artikel van 20 juni 2016.

[3] Koninklijk Besluit van 12 januari 2017 tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het WIB 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het WIB 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing, Belgisch Staatsblad van 24 januari 2017.

[4] De erkenning en bekendmaking hiervan gebeurde via 3 verschillende Koninklijke besluiten (26 april 2017) met publicatie in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-06-2017