To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - April in de kijker

29/04/2020
2019December
2020Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September

 

De indexcijfers van de maand maart zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

255.82

189.10

154.08

134.06

109.53

 

 

Gezondheidsindex

 

182.59

151.44

133.11

110.22

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

109.94

0,98

107,74

Inflatie: 0,57%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 1,14%

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 109,24: 2022

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 28 mei 2020.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-04-2020