To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfswagens en de referentie-CO2-uitstoot voor 2021

21/12/2020

De referentie-CO2-uitstoot voor 2021 is gekend.
Deze referentie-CO2-uitstoot wordt gebruikt om het voordeel alle aard te bepalen van bedrijfswagens, die ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden.

 

Hoeveel bedraagt de nieuwe referentie CO2- uitstoot?

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2021 bedraagt:

  • voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 102 g/km (i.p.v. 111 g/km in 2020);
  • voor de dieselwagens: 84 g/km (i.p.v. 91 g/km in 2020).

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 toegekende voordelen van alle aard.

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard (VAA) is momenteel nog niet gekend.

 

Het voordeel alle aard (VAA) zal dus stijgen in 2021

Het VAA voor bedrijfswagens wordt berekend door deze twee elementen met elkaar te vermenigvuldigen:

  • De cataloguswaarde van het voertuig (vermenigvuldigd met 6/7)
  • Het CO2-percentage van het voertuig

Het CO2-percentage bekomt u door twee elementen op te tellen

  • Een CO2-basispercentage van 5,5%
  • Het CO2-uitstootgehalte van het voertuig verminderd met de referentie-CO2-uitstoot (uitkomst vervolgens vermenigvuldigen met 0,1)

In 2021 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 84 g/km voor dieselwagens en 102 g/km voor benzinewagens. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2020, wat zorgt voor een sterke stijging van het voordeel van alle aard in 2021.

 

Samengevat ziet de berekeningsformule voor 2021 er uit als volgt :

Type wagen

Berekeningsformule

Diesel

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen - 84 ) × 0,1 ] / 100

Benzine

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen - 102 ) × 0,1 ] / 100

 

Uit bovenstaande formule blijkt duidelijk dat wanneer de referentie- CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van de wagen stijgt.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een werknemer heeft een bedrijfswagen ter waarde van 28.600 euro met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

In 2020 bedroeg het voordeel van alle aard 126,66 euro per maand:

=28.600 euro x 6/7 x 5,5 + ((98 g/km – 91 g/km) x 0,1)%).

In 2021 bedraagt het voordeel van alle aard 140,96 euro per maand:

=28.600 euro x 6/7 x 5,5 + ((98 g/km – 84 g/km) x 0,1)%).

 

Stijging van het VAA: een algemene trend

We stellen vast dat bedrijfswagens ieder jaar duurder worden. Diverse maatregelen (o.a.. rond de aftrekbaarheid van wagens, valse hybrides, WLTP, …) dragen hiertoe bij.
In 2019 en 2020 daalde het VAA omdat er nieuwe methodes werden ingevoerd om de CO2-uitstoot te bepalen.
Dit was niet de bedoeling van de wetgever, en dus werd de wet aangepast, zodat de CO2-uitstoot voor 2021 daalt, en het VAA stijgt. Op die manier wordt de bedrijfswagen opnieuw een beetje duurder.  

 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp?

Log in op L4Y en surf dan naar onze fiche: Bedrijfswagen - 3. De fiscale behandeling van het voordeel van alle aard.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-12-2020