To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: steunmaatregelen RSZ en bedrijfsvoorheffing niet verlengd

05/06/2020

De overheid heeft beslist om de steunmaatregelen op het vlak van RSZ en bedrijfsvoorheffing niet te verlengen in het kader van de coronacrisis. Deze beslissing komt er omdat de overheid voortaan volop zal inzetten op de relancemaatregelen. Wat betekent deze beslissing concreet naar vervaldata toe? Onderstaand vindt u een overzicht.

RSZ-bijdragen: geen uitstel meer vanaf het 3de kwartaal 2020

De RSZ-bijdragen moeten vanaf het derde kwartaal 2020 volgens de gewone wettelijke vervaldatums betaald worden. Dat geldt voor alle werkgevers en dus ook als u voordien een uitstel van betaling omwille van de coronacrisis zou gekregen hebben.

Dit betekent dat de voorschotten en het saldo op de volgende tijdstippen betaald moeten worden:

Betaling van…

Ten laatste te betalen op…

eerste voorschot van het derde kwartaal 2020

5 augustus 2020

tweede voorschot van het derde kwartaal 2020

5 september 2020

derde voorschot van het derde kwartaal 2020

5 oktober 2020

saldo van het derde kwartaal 2020

31 oktober 2020

wijzigende berichten

Binnen de 30 dagen na de datum van de opstelling van het bericht

Wat indien u al een uitstel kreeg?

Had de RSZ u omwille van de coronacrisis een uitstel van betaling gegeven? Het kan dan gaan om het derde voorschot van het eerste kwartaal en alle voorschotten en het saldo van het tweede kwartaal. Dan heeft u tot 15 december 2020 tijd om de uitgestelde RSZ-bijdragen te betalen. Ook de wijzigende berichten moet u ten laatste die dag betalen.

Voor meer informatie over de ondernemingen die recht hebben op een uitstel, raadpleeg de laatste versie van de Administratieve Instructies van de RSZ.

Bedrijfsvoorheffing: geen betalingsuitstel meer vanaf de fiscale periode “mei 2020”

Tot en met de fiscale periode “april 2020” geldt een algemeen uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing van 2 maanden. Vanaf de fiscale periode “mei 2020” is er geen uitstel meer. De bedrijfsvoorheffing voor die periode moet dan ook gewoon op 15 juni 2020 betaald zijn.

Op 15 juni 2020 moet eveneens de fiscale periode “maart 2020” (maand- + kwartaalaangifte) gedaan zijn.

Een overzicht van de vervaldata:

Betaling betreffende…

Ten laatste op rekening Securex op…

Maandelijkse aangifte maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandelijkse aangifte april 2020

15 juli 2020

Maandelijkse aangifte mei 2020

15 juni 2020 (geen uitstel meer)

Maandelijkse aangifte juni 2020

15 juli 2020 (geen uitstel meer)

Kwartaalaangifte 2de kwartaal 2020

15 juli 2020 (geen uitstel meer)

Maandelijkse aangifte juli 2020

14 augustus 2020 (geen uitstel meer)

Kan de belastingplichtige nog steeds een afbetalingsplan vragen?

Wanneer de belastingplichtige de vervaldata niet kan respecteren, dan kan hij nog steeds een afbetalingsplan vragen, maar pas na inkohiering van de schuld.

Bijvoorbeeld:

Bedrijfsvoorheffing maandaangifte april. De nieuwe vervaldatum voor betaling is 15 juli 2020.

Betaalt de belastingplichtige de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig, dan volgt in augustus een invordering en in september een inkohiering. Het artikelnummer van de inkohiering is een essentieel element in de aanvraag van een afbetalingsplan.

U vindt de voorwaarden en aanvraagprocedure terug in ons artikel van 13 maart 2020 en op de webiste van de FOD Financiën.

Indien een afbetalingsplan werd goedgekeurd voor uw onderneming, gelieve dit aan uw klantenboekhouder te melden via sss.accountancy@securex.be.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-06-2020