To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus - Wijziging percentages voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting

16/04/2020

Om ondernemingen die kampen met liquiditeitsproblemen te helpen, verhoogt de regering de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van het derde en het vierde kwartaal. Deze moeten respectievelijk tegen 10 oktober en 20 december worden uitgevoerd. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen naar die vervaldata minder nadelig.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor deze maatregel?

De maatregel is enkel van toepassing op ondernemingen die kampen met liquiditeitsproblemen.

Deze maatregel geldt dus niet voor vennootschappen die:

  • overgaan tot een kapitaalvermindering of een inkoop van eigen deelbewijzen of aandelen;
  • tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 dividenden toekennen (beslissing van de algemene vergadering) of betalen.Deze maatregel is evenmin van toepassing op natuurlijke personen. Volgens de fiscus zouden zij hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen kunnen krijgen. 

Wat zijn de toegepaste percentages?

 

Personenbelasting

Ven.B (dividenduitkering)

Ven.B (vennootschap met liquiditeitsproblemen)

VA1

3%

9%

9%

VA2

2,5%

7,5%

7,5%

VA3

2,25%

6%

6,75%

VA4

1,75%

4,5%

5,25%

Andere aandachtspunten?

De percentages van de vermeerderingen blijven ongewijzigd. Dat geldt ook voor de data waarop de voorafbetalingen effectief moeten zijn verricht op de rekening van de Dienst voorafbetalingen[1].

 


[1] Zie de website van FOD Financiën, nieuws van 3 april 2020.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-04-2020