To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Smartphone en 'split billing': wat denkt de RSZ hierover?

13/08/2018

In haar tussentijdse instructies verduidelijkt de RSZ haar standpunt over de 'split billing'. De fiscus had dat kort daarvoor al  in een circulaire gedaan.

Concreet preciseren de instructies voortaan dat wanneer de werkgever een systeem invoert waarbij de werknemer correct betaalt voor elk privégebruik van zijn telefoon, er geen voordeel voor het toestel (3 euro per maand) aangegeven moet worden[1].

'Split billing', wat is dat precies?

De situatie is de volgende: u stelt een GSM of smartphone van het bedrijf ter beschikking van uw werknemer. De werknemer financiert echter zelf het privégebruik dat hij van zijn telefoon maakt.

In werkelijkheid kunnen er verschillende systemen gebruikt worden: 2 SIM-kaarten, een systeem waarbij de werknemer met een toets aangeeft dat het om een privégesprek gaat, een verantwoord forfait voor beroepsgebruik waarbij de werknemer het verbruik boven dat forfait betaalt, …[2]

De kern van het probleem

Na de invoering van de nieuwe forfaits voor het IT-materiaal die voortaan opgesplitst zijn voor de verschillende voordelen is de vraag gerezen of er voor die werknemer geen voordeel in natura gekoppeld aan het privégebruik van het toestel aangegeven moest worden (3 euro/maand of 36 euro/jaar)? [3].

Het antwoord in meerdere stappen

Ingevolge een parlementaire vraag heeft minister Van Overtveldt geantwoord dat de financiering van het privégebruik van de telefoon door de werknemer de aangifte van het voordeel verbonden aan het toestel zinloos maakt. Het voordeel van die oplossing is dat ze de administratieve last van de werkgevers in die situatie verlaagt.

De fiscus en de RSZ, die zich nog niet over die vraag gebogen hadden, hebben hun standpunt als volgt uitgedrukt:

  • de fiscus via een circulaire van 24 mei 2018
  • de RSZ via haar tussentijdse instructies, na een vergadering van het beheerscomité van 13 juli jongstleden. 
Standpunt van de RSZ…

In principe moet de werkgever die meerdere voordelen bestaande uit een PC, een GSM of een telefoonabonnement gratis ter beschikking stelt, elk voordeel apart forfaitair ramen en cumulatief in rekening brengen[4]. De Instructies voorzien echter in een uitzondering op dat principe in de gevallen van 'split billing':

"wanneer de werkgever een systeem instelt waarbij de werknemer op een correcte manier zijn volledige privé-telefoongebruik betaalt, dan moet geen voordeel voor het telefoonabonnement (4 euro per maand) en evenmin een voordeel voor het toestel (3 euro per maand) aangegeven worden”:

  • welk systeem gehanteerd wordt, doet er niet toe (2 SIM-kaarten, een systeem waarbij de werknemer met een toets aangeeft dat het een privégesprek betreft, een verantwoord forfait voor beroepsgebruik waarbij de werknemer het verbruik boven dat forfait betaalt, ...), ,
  • en ook niet of de werknemer zijn privé-aandeel rechtstreeks betaalt aan de provider of aan zijn werkgever. 
… soepeler dan dat van de fiscus!

Op fiscaal vlak geldt de administratieve tolerantie voor het systeem van “split billing” enkel als de provider het gebruik afzonderlijk en rechtstreeks aan de werknemer factureert.

De systemen waarbij het beroepsgebruik en het privégebruik van het telefoon- en internetabonnement rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd worden en de werknemer de kosten verbonden aan het privégebruik terugbetaalt aan de werkgever komen dus niet in aanmerking.

In dat geval moet er dus een voordeel aangegeven worden op fiscaal, maar niet op sociaal niveau.

 


[1] Er moet bovendien geen voordeel voor het telefoonabonnement (4 euro per maand) aangegeven worden. U vindt de verschillende forfaits voor het IT-materiaal in onze Sociolist 2018.

[2] Voor een vlottere lezing van dit artikel gebruiken wij de term 'split billing' voor al deze systemen.

[3] Diezelfde vraag is ook gerezen voor de (telefoon- en internet)abonnementen die de werkgever neemt zelfs als, in deze situatie, de werknemer zelf de kosten voor het privégebruik van de telefoon op zich neemt.

[4] Een ter beschikking gestelde internetverbinding wordt daarentegen slechts één maal in rekening gebracht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-08-2018