To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociaal passief eenheidsstatuut- vraag nu uw provisieberekening aan!

09/27/2019

Om de hogere ontslagkosten op te vangen die het eenheidsstatuut (2014) met zich meebrengt, werd destijds de fiscale vrijstelling “sociaal passief eenheidsstatuut” in het leven geroepen. Sinds 2019 is de maatregel ook effectief toepasbaar. Dat betekent mogelijk goed nieuws voor u!

Wat is het principe?

Op basis van het sociaal passief eenheidsstatuut kan iedere werkgever jaarlijks een bedrag van zijn belastbare winsten en baten (provisie) vrijstellen en dit voor werknemers die minimaal 5 dienstjaren hebben in het eenheidsstatuut (dus sinds 2014). Deze maatregel heeft bijgevolg effectief uitwerking sinds 1 januari 2019.

Hoeveel bedraagt de fiscale vrijstelling?

Het vrij te stellen bedrag aan winsten of baten bedraagt 3 weken bezoldiging per (door de werknemer) begonnen dienstjaar, vanaf het 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut.

Vanaf het 21ste dienstjaar in het eenheidsstatuut daalt dit tot één week per begonnen dienstjaar.

Niet het ganse loon komt in aanmerking!

Bij de opbouw van het sociaal passief, zal het brutoloon gelimiteerd in aanmerking worden genomen als volgt:

  • tot en met 1.500 euro: 100%
  • tussen 1.501 euro en 2.600: 30%
  • boven 2.601 euro: 0%
Verdeling van de vrijstelling over 5 jaar

Om de budgettaire impact van de maatregel te temperen, besliste de overheid om het sociaal passief gespreid toe te kennen over vijf opeenvolgende jaren.

Daartoe wordt de jaarlijkse vrijstelling waarop een werkgever recht heeft, beperkt tot een maximum van 20% van het totale sociaal passief voor dat betrokken jaar. De overige 80% van dit bedrag wordt toegekend in schijven van 20%, vrijgesteld over de 4 volgende jaren.

Wat betekent dit concreet in cijfers?

Stel dat werkgever X 1 werknemer, Peter, in dienst heeft. Peter verdient een bruto maandelijkse bezoldiging van 3.125 euro. Hij kwam in dienst op 1 januari 2014. Hoeveel bedraagt het fiscaal passief eenheidsstatuut in 2019?

Aangezien Peter zijn 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut begon in 2019, bedraagt de vrijstelling 3 weken bezoldiging.

De bezoldiging waarmee rekening kan worden gehouden, zal gelimiteerd worden op 1.830 euro (1.500 + (2.600 – 1.500) x 30%)).

Het bedrag van de vrijstelling bedraagt bijgevolg 1.267 euro (1.830 euro X 3 weken/ 13 weken) x 3.

Let op! Deze vrijstelling zal gespreid worden over 5 jaar (1.267 euro/5 = 253,40 euro).

De spreiding van de ontslagkost ziet er dus als volgt uit:

Belastbare periode

2019

2020

2021

2022

2023

Sociaal passief 2019

253,40

253,40

253,40

253,40

253,40

Wat doet Securex voor u?teitdoet Securex voor u?

Securex berekent de provisie sociaal passief voor u!

Het resultaat van deze berekening leveren wij af onder de vorm van een handig rapport dat u vervolgens aan uw boekhouder kan overmaken.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en contacteer vandaag nog uw Client Advisor!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/27/2019