To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voordelige overuren in kritieke sectoren: maatregel verlengd

17/12/2020

De regering heeft op 1 december een wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet onder meer in de verlenging van de maatregel van vrijwillige overuren in kritieke sectoren in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021.

Opgelet! Deze maatregel is nog niet officieel. Zodra ze officieel wordt, zullen we meer informatie publiceren op Lex4You.  

120 extra onbelaste vrijwillige overuren

Het coronavirus heeft ongekende gevolgen voor werkgevers in cruciale sectoren. Daarom had de regering na de eerste golf van de pandemie al beslist om het aantal vrijwillige overuren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en essentiële diensten voor de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 te verhogen van 120 tot 240 uren. Wil u weten of uw onderneming in aanmerking komt? Klik hier om de lijst met sectoren te raadplegen.

Een wetsvoorstel van 1 december 2020 voorziet in de verlenging van deze maatregel voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.

Net als in het 2e kwartaal zouden deze bijkomende overuren fiscaal en parafiscaal vrijgesteld zijn. Dit betekent concreet dat er op het loon voor die 120 bijkomende vrijwillige overuren geen belasting of voorheffing verschuldigd is. Er is ook geen overloon van toepassing. 

Alle informatie over deze maatregel vindt u in onze actua van 24 april 2020.

Beperkt tot 120 uren

Het wetsontwerp breidt dus de vrijstelling uit tot het loon voor 120 extra vrijwillige overuren die in het 4e kwartaal van 2020 worden gepresteerd en tot het loon voor 120 extra vrijwillige overuren die in het 1e kwartaal van 2021 worden gepresteerd.

De maatregel is beperkt tot 120 uren per belastingplichtige voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 samen en 120 uur voor het eerste kwartaal van 2021. De extra vrijwillige overuren die in het 2e kwartaal van 2020 zijn gepresteerd, zullen worden afgetrokken van het nieuwe quotum van 120 uur voor het 4e kwartaal van 2020.

Wanneer tijdens een belastbaar tijdperk de limiet van 120 uur wordt overschreden, wordt de vrijstelling pro rata aangerekend op de bezoldigingen voor alle bijkomende vrijwillige overuren. 

Voor een bepaalde periode

Om te worden vrijgesteld, moeten de vrijwillige overuren in het 2e en 4e kwartaal van 2020 en in het 1e kwartaal van 2021 worden gepresteerd. Het maakt niet uit wanneer het loon voor deze uren wordt betaald of toegekend, zolang ze maar in de loop van deze drie welbepaalde kwartalen worden gepresteerd.

Het loon voor deze uren kan dus gedeeltelijk in 2020 en gedeeltelijk in 2021 worden betaald of toegekend. De vrijstelling wordt eerst aangerekend op de bezoldigingen voor de vrijwillige overuren die in 2020 zijn betaald of toegekend. Als dat minder dan 120 uren zijn, kan de vrijstelling voor het saldo worden aangerekend op de bezoldigingen voor bijkomende vrijwillige overuren die in 2021 worden betaald of toegekend. 

Voorbeeld 1

Een werknemer presteerde:

  • in de loop van het 2e kwartaal 2020: 40 extra vrijwillige overuren bij werkgever A (loon: 600 euro) en 40 extra vrijwillige overuren bij werkgever B (loon: 600 euro).
  • tijdens het 4e kwartaal 2020: 40 extra vrijwillige overuren bij werkgever B (loon: 600 euro).

Totaal: 120 extra vrijwillige overuren in het tweede en vierde kwartaal 2020.

In 2020 betaald loon voor 110 extra vrijwillige overuren: 1.650 euro.

In 2021 betaald loon voor 10 extra vrijwillige overuren: 150 euro.

Vrijstellingen voor het inkomstenjaar 2020: 1.650 euro.

Vrijstellingen voor het inkomstenjaar 2021: 150 euro x (120-110)/10 = 150 euro.

Voorbeeld 2

Een werknemer presteerde:

  • in de loop van het 2e kwartaal 2020: 40 vrijwillige overuren bij werkgever A (loon: 600 euro) en 50 extra vrijwillige overuren bij werkgever B (loon: 750 euro)
  • tijdens het 4e kwartaal 2020 presteert hij 60 extra vrijwillige overuren bij werkgever B (loon: 900 euro).

Totaal: 150 extra vrijwillige overuren in de loop van het tweede en vierde kwartaal: 150 uren.

In 2020 betaald loon voor deze extra vrijwillige overuren: 2.250 euro.

Vrijstelling: 2 250 euro x 120/150 = 1 800 euro.

Wat doet Securex voor u?

Vraag uw Legal Advisor om een modeldocument waarin uw werknemer schriftelijk verklaart dat hij zich kandidaat stelt om netto vrijwillige overuren te presteren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-12-2020