To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Personenbelasting - wat zijn de indieningstermijnen?

29/05/2019

Sinds 2 mei 2019 kunt u uw aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2019, inkomsten van 2018) elektronisch indienen via "Tax-on-web". Verlies daarbij zeker niet onderstaande indieningstermijnen uit het oog.

De fiscus gaat op hetzelfde elan verder

De FOD Financiën tracht reeds sinds enkele jaren om de gebruiksvriendelijkheid van Tax-on-web voor de belastingplichtigen te verhogen. De vereenvoudigde aangifte speelt hierin een belangrijke rol. Ook dit jaar zal de doelgroep van belastingplichtigen die zo’n voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen, verder worden uitgebreid.

Als de gegevens in het voorstel van vereenvoudigde aangifte juist zijn, dan dient niets meer ondernomen te worden. Wie echter fouten of onvolledigheden vaststelt, kan deze verbeteren via Tax-on-web of via het antwoordformulier dat bij het voorstel van vereenvoudigde aangifte gevoegd is (dit dient uiteraard te gebeuren binnen de deadlines zoals onderstaand vermeld).

What’s new?

Meer informatie over de nieuwigheden met betrekking tot de aangifte in de personenbelasting vindt u terug in volgende presentatie die door de FOD Financiën werd gegeven tijdens de persconferentie van 2 mei 2019. 

Het springt in het bijzonder in het oog dat wie zijn aanslagbiljet elektronisch wil ontvangen hier voortaan e-Box zal voor moeten activeren.

Let op! Via Zoomit zal u géén elektronische aanslag meer ontvangen.

Wanneer moet uw aangifte ingediend worden?

Papieren aangiften dienen ten laatste op 28 juni 2019 te worden ingediend[1].

De gebruikers van Tax-on-web hebben daarentegen de tijd tot 11 juli 2019.

Voor mandatarissen geldt 24 oktober 2019 dan weer als ultieme indieningsdatum.

Wenst u meer informatie?

Neem dan zeker een kijkje op de website van de FOD Financiën.

 


[1] Om te verzekeren dat uw aangifte correct aankomt, vraagt de FOD Financiën om slechts één aangifte per enveloppe te versturen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-05-2019