To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus - bedrijfsvoorheffing: nu ook betalingsuitstel voor april

15/04/2020

In ons artikel van 2 april kon u lezen dat de fiscus betalingsuitstel verleent van 2 maanden voor de bedrijfsvoorheffing van februari en maart (maandaangifte), of voor de eerste kwartaalaangifte van 2020. Hetzelfde geldt nu ook voor de maand april.

Bedrijfsvoorheffing voor april: betalingsuitstel tot 15 juli

De federale regering geeft nu ook voor april twee maanden automatisch uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Betaling betreffende…

Uitstel tot…

Maandelijkse aangifte april 2020

15 juli 2020

Een afbetalingsplan kan ook nog steeds

Elke werkgever, die hinder ondervindt door de verspreiding van het coronavirus, kan een aanvraag indienen bij de fiscus voor:

  • een afbetalingsplan (gespreide betaling);
  • een vrijstelling van de normale nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling;
  • kwijtschelding van boetes wegens niet-/ of laattijdige betaling.

Dit kan zowel voor de bedrijfsvoorheffing, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de BTW. U vindt de voorwaarden en aanvraagprocedure terug in ons artikel van 13 maart 2020. Ook op de site van de FOD Financiën staat praktische info.

Indien een afbetalingsplan werd goedgekeurd voor uw onderneming, gelieve dit aan uw klantenboekhouder te melden via sss.accountancy@securex.be.

Wat doet Securex voor u?

Uiteraard houdt Securex rekening met deze nieuwe vervaldatum. Heeft u een domiciliëring van de facturen, dan wordt de bedrijfsvoorheffing op 9 juli 2020 van uw rekening gedebiteerd.

Heeft u geen domiciliëring van facturen, dan verwijzen wij naar de informatie die op onze facturen staat.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-04-2020