To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2017

27/06/2017

De fiscus past elk jaar het kilometertarief aan dat hij hanteert om zijn ambtenaren te vergoeden voor hun beroepsverplaatsingen.  Vanaf 1 juli 2017 bedraagt deze vergoeding 0,3460[1] euro per kilometer (in plaats van 0,3363 euro).  Het nieuwe tarief zal gelden tot 30 juni 2018[2].

De kilometervergoeding vormt een ernstige norm voor de fiscus

Deze vaste kilometervergoeding is ook belangrijk voor de werkgevers en bedrijven uit de privésector. De fiscus beschouwt de vergoeding immers als een ‘ernstige norm’ voor de bedragen die als onkostenvergoeding worden betaald aan werknemers of bedrijfsleiders.

Hoe worden deze vergoedingen fiscaal en sociaal behandeld?

De fiscus en de RSZ beschouwen de vergoedingen die op basis van het vaste kilometertarief aan het personeel of aan de bedrijfsleider worden betaald, omdat zij hun voertuig, motorfiets of bromfiets voor beroepsverplaatsingen gebruiken, als terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever.

Deze vergoedingen worden dus niet als loon beschouwd.  De begunstigden moeten er dus geen belasting of sociale zekerheidsbijdragen op betalen.

De werkgever of het bedrijf die de terugbetalingen toekent, kan ze overigens als aftrekbare beroepskosten inbrengen, zonder met bewijsstukken de werkelijkheid van de kosten te moeten aantonen of de bedragen van de terugbetalingen te moeten rechtvaardigen.   

Verplichte vermelding van de vergoedingen op een fiscale fiche

We willen eraan herinneren dat het bedrag van de uitgekeerde vaste vergoedingen vermeld moet worden op de fiscale fiche 281.10 of 20, naargelang deze worden uitgekeerd aan een werknemer of aan een bedrijfsleider.

Waar vindt u dit bedrag op Lex4You?

U vindt dit bedrag op Lex4You in de rubriek Sociaal/Sleutelbedragen/Forfaitaire vergoedingen voor dienstverplaatsingen.  In deze rubriek kunt u nog een honderdtal andere bedragen raadplegen.

 


[1] Zoals ook reeds meegedeeld  in onze actua van 13 juni 2017.

[2] Omzendbrief nr. 660 van 20 juni 2017, Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-06-2017