To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kilometervergoeding voor dienstreizen - Officieus bedrag voor 2017

13/06/2017

Naar onze schatting zal het bedrag van het kilometerforfait toegekend door de Staat aan zijn ambtenaren als vergoeding voor dienstreizen 0,3460 euro bedragen, en dit met ingang van 1 juli 2017.

We komen hierop terug zodra de fiscale administratie dit bedrag zal bevestigd hebben.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-06-2017