To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deadline UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

02/21/2019

Zoals eerder meegedeeld is sinds 31 oktober 2018 is het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register in werking getreden. 

De deadline werd heden verplaatst van 31 maart naar 30 september 2019. 

Binnenkort meer nieuws hierover!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/21/2019