To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Belastingen niet-rijksinwoners - Aangifteformulier 2018 gepubliceerd

24/08/2018

Het koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is in het Belgisch Staatsblad verschenen[1]. Een korte herhaling van de principes…

Wat is de context?

Elke niet-inwoner die in België werkt of die bezoldigingen of pensioenen ontvangt van een belastingplichtige die onderworpen is aan de inkomstenbelastingen in België moet een belastingaangifte voor niet-inwoners indienen. Onderstaand lichten we de verschillende stappen toe die in dit verband dienen ondernomen te worden. Indien u (als niet- inwoner) deze stappen niet doorloopt, dan zullen de (aanzienlijke) inhoudingen van bedrijfsvoorheffing volgens barema III (KB/WIB 92) bijgehouden worden door de Belgische overheid. Zij kunnen dan niet, zelfs niet gedeeltelijk, aan de betreffende niet-inwoner worden terugbetaald.

Welke formaliteiten vervullen om een belastingaangifte te krijgen?

Niet-inwoners dienen zich zo snel mogelijk online te registreren om een aangifte te ontvangen. Na deze inschrijving ontvangen zij automatisch en ieder jaar een aangifte aan de belastingen van de niet-rijksinwoners.

Let op! Het bevoegde kantoor dient op de hoogte te worden gebracht van iedere adreswijziging. Bovendien is de niet-inwoner, wanneer hij België verlaat, verplicht om de administratie op de hoogte te brengen van zijn vertrek zodat hij kan geschrapt worden uit het niet-inwonersbestand.

Wanneer wordt de belastingaangifte voor niet-inwoners verstuurd?

De datum waarop niet-rijksinwoners hun aangifteformulieren krijgen, verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen.

In de meeste gevallen zullen niet-inwoners hun papieren aangifte dan ook pas na de vakantie en meer concreet begin oktober ontvangen.

Tegen wanneer moet deze aangifte worden ingediend?

De FOD Financiën liet weten[2] dat de belastingaangifte voor niet-inwoners moet ingediend worden:

  • voor de aangifte op papier: ten laatste op 8 november 2018;
  • voor de aangifte via Tax-on-web: ten laatste op 6 december 2018.
Tax-on-web is geopend

Tax-on-web is voor de belasting van niet-inwoners open vanaf 13 september 2018.

Let op! Dit jaar dient Tax-on-web geopend te worden via MyMinfin, waar u toegang heeft tot uw online fiscaal dossier. Na aanmelding in Myminfin kan u uw aangifte indienen, uw documenten consulteren en bepaalde wijzigingen aanbrengen.

 


[1] Koninklijk besluit van 18 juli 2018, Belgisch Staatsblad van 27 juli 2018.

[2] Website FOD Financiën.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-08-2018