To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aangifteformulier voor de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor 2011 is gepubliceerd

01/09/2011

Het koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) is verschenen in het Belgisch Staatsblad[1].

De belastingplichtigen hebben dit jaar reeds de mogelijkheid te kiezen voor een elektronische aangifte via de online applicatie Tax-on-web.

De termijn om het formulier in te vullen en terug te sturen is in principe (minimum) één maand. De uiterste datum om de formulieren in te leveren, wordt sowieso vermeld op het exemplaar dat aan elke belastingplichtige gestuurd werd. De belastingplichtigen die hun aangifte nog niet ontvangen hebben, moeten contact opnemen met de territoriaal bevoegde Dienst Controle Buitenland voor niet-inwoners[2].


[1] Koninklijk Besluit van 19 augustus 2011, Belgisch Staatsblad 26 augustus 2011, 3de editie.

[2] Welke dienst bevoegd is, hangt af de woonplaats van de belastingplichtige in België. Indien de belastingplichtige in België geen woonplaats heeft, wordt gekeken naar de ligging van de maatschappelijke zetel van de werkgever.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-09-2011