To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

“Presentiegelden” - Wat is hun fiscale behandeling?

24/05/2019

Presentiegelden of zitpenningen worden in de praktijk regelmatig toegekend aan leden van de raad van bestuur ter compensatie van hun aanwezigheid op vergaderingen. Hoewel velen dus vertrouwd zijn met dit type van vergoedingen, is de fiscale behandeling ervan niet steeds even duidelijk en gekend.

Wat is de fiscale kwalificatie van zitpenningen?

De fiscale kwalificatie van presentiegelden hangt af van de hoedanigheid van zowel de schuldenaar als de verkrijger ervan.

Wie kan zitpennigen toekennen aan de leden van de raad van bestuur?

Zowel vzw’s, allerhande overheidsdiensten, openbare instellingen en inrichtingen enerzijds, als vennootschappen anderzijds kunnen presentiegelden toekennen aan hun leden van de raad van bestuur. Zij kunnen dus allen potentieel schuldenaar zijn van zitpenningen.

En wie zijn de verkrijgers van zitpenningen?

Kunnen aan de andere kant deel uitmaken van de raad van bestuur en bijgevolg zitpenningen verkrijgen voor hun aanwezigheid op vergaderingen: abtenaren, mandatarissen en rechtspersonen van vzw’s, overheidsdiensten, instellingen,…, alsook werknemers en bedrijfsleiders in een vennootschap.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het toepassingsgebied van presentiegelden dus niet beperkt tot het geval van bedrijfsleiders.

Wat betekent dit concreet?

Naar gelang de feitelijke omstandigheden kunnen zitpenningen dan ook beschouwd worden als bedrijfsleidersbezoldigingen, lonen van een werknemer, baten of winsten.

In elk van deze gevallen zijn er andere regels qua bedrijfsvoorheffing van toepassing en dienen de presentiegelden op een andere fiscale fiche te worden vermeld.

Hoe bepaal ik de juiste fiscale kwalificatie van presentiegelden?

Zoals u ziet, zijn er verschillende hypothesen waarin zitpenningen kunnen toegekend worden.

Om u te helpen met de juiste fiscale kwalificatie ervan, stelde de fiscus een handig schema op (dat terug te vinden is in bijlage 8 van het bericht aan de werkgevers bij de fiscale fiche 281.30- inkomsten 2018).

Wat kan Securex voor u doen?

Heeft u vragen over presentiegelden of over de fiscale kwalificatie ervan. Aarzel dan niet om uw Legal Advisor te contacteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-05-2019