To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet uw voorafbetalingen voor het laatste trimester niet!

05/12/2018

De vierde kwartaalbetaling in het kader van voorafbetalingen moet ten laatste op 20 december 2018 gebeuren. Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscale administratie aan om niet te wachten tot deze laatste dag om de betaling te verrichten.

Meer informatie?

Via voorafbetalingen kunnen zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering vermijden. Andere belastingplichtigen (natuurlijke personen) kunnen via deze regeling dan weer een belastingvermindering bekomen. Meer inlichtingen hierover vindt u in onze artikels van 28 maart 2018 en 11 april 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-12-2018