To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe fiscale stimulans voor opleiding werknemers

10/11/2020

In de begrotingsopmaak voor 2021 zit een nieuwe fiscale vrijstelling voor werkgevers die hun werknemers extra opleiden, met name minimum 10 extra dagen bovenop wat wettelijk voorzien is. Onze economie is immers gebaat bij sterk opgeleide werknemer met een up-to-date kennis.

U kunt de maatregel vandaag nog niet aanvragen. Hieronder leest u wat er al bekend is.

 

Wat is de inhoud van de maatregel?

Net zoals bij de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, is het ook hier de bedoeling dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten aan de fiscus.

Het zou gaan om 11,75%, berekend op een deel van het loon in de maand waarin de opleiding plaatsvond.

 

En nu in cijfers graag

Marc werkt al enkele jaren bij zijn werkgever en volgt in mei 2021 10 dagen extra opleiding die aan alle voorwaarden voldoet. Zijn bezoldiging bedraagt 3.000 euro.

Bezoldiging mei 2021

3.000 euro

Verschuldigde bedrijfsvoorheffing

800 euro

Nieuwe fiscale vrijstelling (11,75% X 3.000 euro)

352,5 euro

Door te storten bedrijfsvoorheffing (800 euro – 352,5 euro)

447,5 euro


Hoeveel opleiding en welk type?

In ruil voor deze stimulans moet u als werkgever per werknemer minstens 10 dagen bijkomende opleiding organiseren bovenop wat wettelijk voorzien is.  

Het is nog niet duidelijk welke opleidingen recht geven op de vrijstelling. Niet alle opleidingen zouden in aanmerking komen voor deze maatregel.

 

Niet voor nieuwe werknemers  

Het moet gaan om werknemers die al minstens 6 maanden bij de werkgever werken.

 

Wachten op verdere uitwerking

Hierboven beschreven we enkel de krijtlijnen van deze nieuwe, officieuze maatregel. De fiscale vrijstelling zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Welk zijn de andere fiscale maatregelen uit de begroting?

Voor ondernemingen liggen naast de fiscale vrijstelling voor opleiding werknemers volgende maatregelen op tafel:

  • Een verhoogde investeringsaftrek van 25% verlengd tot eind 2022
  • Verlaagd BTW- tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-11-2020