To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand juli

29/06/2017
2017Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2018

 

1

De middenstandsleerlingen en –stagiairs in het Vlaamse Gemeenschap en de leerlingen in de Duitstalige Gemeenschap krijgen vanaf 1 juli een hogere vergoeding indien ze tijdens het voorbije schooljaar voor hun examens geslaagd zijn.  Wanneer ze geslaagd zijn, moet immers reeds het barema van het volgende jaar op hen toegepast worden.  U vindt de nieuwe bedragen op Lex4You/Social/Sleutelbedragen/Leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en in de Duitstalige Gemeenschap of in onze Sociolist.

1

De bedragen voor de betaalde sportbeoefenaars en de forfaitaire vergoedingen voor dienstverplaatsingen worden elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Zie de nieuwe bedragen op Lex4You/Sleutelbedragen)

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan er ook de indexprognoses per sector terugvinden.  Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR.  Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

5

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000,00 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 juli op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

10

Dankzij de voorafbetalingen kunt u de belastingvermeerderingen voor beroepsinkomsten van zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders, vennootschappen en hun vennoten vermijden.  Voor dit kwartaal moeten de stortingen uiterlijk op 10 juli op de rekening van de belastingsadministratie staan.

11

De Vlaamse feestdag is (nog) geen officiële feestdag voor de werknemers. 

13

Als u Tax-on-web gebruikt, is dit de uiterste datum om uw belastingaangifte in te dienen.

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

F

U wenst de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de tewerkstelling van studenten gedurende de zomervakantie te genieten?  Lees onze artikelen van de maand juni.

Denk eraan onze typeovereenkomst beschikbaar op Lex4You (Modelcontracten) te gebruiken.  U vindt alle info over studentenarbeid ook op Lex4You in onze drie informatiefiches "Studenten" (Sociaal/Dossiers/Contracten - Clausules).

21

In België is het feest en de werknemers zijn met verlof.

F

Indien u een werknemer ontslaat, vergeet dan niet dat de jaarlijkse vakantie de opzegtermijn schorst.

31

Uiterlijk op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het tweede kwartaal en het saldo van uw socialezekerheidsbijdrage gekregen hebben.

31

Tot en met deze datum kunnen onrechtmatige betalingen worden rechtgezet buiten de toepassing van het attest 281.25 om (via corrigerende fiches). Deze werkwijze biedt heel wat voordelen. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 1 juni 2017 op Lex4You.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2017