To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfsvoorheffing - Bijlage III en sleutelformule voor 2020

12/27/2019

Recent verscheen de bijgewerkte versie van bijlage III in het Belgisch Staatsblad[1]. Dit document bevat de regels en schalen van de bedrijfsvoorheffing die op inkomsten verschuldigd is. Deze aanpassingen gelden voor de inkomsten die worden toegekend of betaald vanaf 1 januari 2020.

Bijlage III- een woordje toelichting

Bijlage III is de derde bijlage bij het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 (afgekort KB/WIB 92) die zoals gezegd de regels en schalen van de bedrijfsvoorheffing bevat. Dit document wordt minstens één keer per jaar aangepast om te zorgen dat de bedragen die erin staan overeenstemmen met de kosten van het levensonderhoud, alsook om de bedrijfsvoorheffing in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

Hoe is bijlage III gestructureerd?

De tekst van bijlage III is onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel staan alle regels tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing. In het tweede deel staan de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsbarema’s die van toepassing zijn op de maandelijks toegekende lonen.

Ook de zgn. “sleutelformule” werd aangepast

Samen met bijlage III werd traditiegetrouw ook de zgn. sleutelformule[2] aangepast. Dit document wordt gebruikt voor de automatische verwerking van de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Geen specifieke nieuwigheden, wel meer loon

Naast de klassieke indexering van een aantal bedragen en de aanpassing van de schalen van bedrijfsvoorheffing, zijn er dit jaar geen specifieke nieuwigheden te melden[3].

Door de aanpassing van de schalen, zal het nettoloon in het algemeen wel een beetje stijgen.

Een aantal voorbeelden ter illustratie

Voorbeeld 1: Peter verdient 2.800 euro bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft eigen inkomsten. Het stel heeft geen kinderen. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2019, en wat het verschil zal zijn in 2020.  

 

Inkomstenjaar 2019

Inkomstenjaar 2020

Bruto

2.800

2.800

RSZ

-365,96

-365,96

Belastbaar

2.434,04

2.434,04

Bedrijfsvoorheffing

-545,43

535,71

Bijz.bijdrage sociale zekerheid

-25,31

-25,31

Netto

1.863,3

1.873,02

*Bovenstaande berekening is louter een simulatie die rekening houdt met de bedrijfsvoorheffing van inkomstenjaar 2020.

Zoals u kan zien, zal Peter in 2020 om en bij de 10 euro netto meer overhouden dan in 2019.

Voorbeeld 2: Kurt verdient 4.000 euro bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft geen eigen inkomsten. Het stel heeft één kind. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2019, en wat het verschil zal zijn in 2020.  

 

Inkomstenjaar 2019

Inkomstenjaar 2020

Bruto

4.000

4.000

RSZ

-522,8

-522,8

Belastbaar

3.477,2

3.477,2

Bedrijfsvoorheffing

-640,77

-626

Bijz.bijdrage sociale zekerheid

-38,51

-38,51

Netto

2.797,92

2.812,69

*Bovenstaande berekening is louter een simulatie die rekening houdt met de bedrijfsvoorheffing van inkomstenjaar 2020.

In 2020 zal Kurt een kleine 15 euro meer overhouden dan in 2019.

Wat doet Securex voor u?

Bovenvermelde wijzigingen worden zoals ieder jaar in ons berekeningssysteem aangepast, opdat de loonberekening vanaf 2020 correct kan gebeuren.

Wenst u zelf de nieuwe barema’s bedrijfsvoorheffing te consulteren? Geen probleem, u vindt ze hier.

 


[1] Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk bedrijfsvoorheffing, Belgisch Staatsblad van 20 december 2019.

[2] Dit document is gratis beschikbaar op de website van de FOD financiën.

[3] De afgelopen jaren onderging bijlage III telkens een reeks aanpassingen in het kader van de zgn. “taxshift”. Deze taxshift werd vorig jaar volledig afgerond en in dit verband zijn er dan ook geen wijzigingen meer te melden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/27/2019