To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De coronapremie is er… maar wacht best nog even!

04/08/2021

Vanaf 1 augustus 2021 kunt u een coronapremie bestellen, in de vorm van een consumptiecheque van maximum 500 euro. Bestellen gebeurt bij één van de erkende uitgevers: Edenred, Monizze of Sodexo. De premie werd al in mei aangekondigd.

Wacht nog even!

Binnenkort starten de onderhandelingen in uw sector. De kans is groot dat de coronapremie daar ter sprake komt. Zolang het niet duidelijk is wat uw sector van plan is, raden wij u sterk aan om te wachten met de toekenning van die premie.


We zetten de voorwaarden en de verschillende scenario’s voor u op een rij met enkele voorbeelden:

 

Wat is de coronapremie? 

Bedrijven of sectoren die ondanks de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen een coronapremie toekennen. In de regelgeving wordt niet gedefinieerd wat er met “goede resultaten” wordt bedoeld. Dat kan dus op sectoraal of bedrijfsniveau ingevuld worden.

Hoewel “premie” doet denken aan een cash bedrag, gaat het hier eigenlijk om een cheque. Meer bepaald een opvolger van de consumptiecheque, die men tot eind 2020 kon toekennen.

Als werkgever bestelt u een cheque bij een erkende uitgever. Uw werknemer kan die op zijn of haar beurt uitgeven in een handelszaak naar keuze (zie hieronder).

Welke geldigheidsduur heeft de nieuwe coronapremie?

 

Geldig van

Geldig tot

Bestelling bij een erkende uitgever is mogelijk

1 augustus 2021

31 december 2021

Besteding bij een handelaar die de cheques mag aanvaarden is mogelijk

1 augustus 2021

31 december 2022

 

Waar kunnen werknemers de coronapremie uitgeven?

De coronapremie (consumptiecheque) uitgeven kan bij volgende handelaars:

 • Kleinhandelszaken, met uitsluiting van e-commerce
 • Horecazaken, met uitsluiting van leveringsdiensten
 • Welnesscentra, met inbegrip van sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
 • Toeristische attracties (Paritair comité nr. 333)
 • Bioscopen
 • Andere inrichtingen die behoren tot de culturele sector (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid)
 • Bowlingzalen
 • Zwembaden
 • Fitnesscentra
 • Sportverenigingen voor wie een federatie bestaat
 • Schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons
 • Rijscholen

 

Die lijst is een forse uitbreiding ten opzichte van de ‘oude’ consumptiecheques.

 

Hoe wordt de coronapremie fiscaal en parafiscaal behandeld? 

De coronapremie is fiscaal vrijgesteld en onderworpen aan patronale RSZ-bijdrage van 16,5%. De werknemer betaalt zelf geen bijdragen en krijgt dus 500 euro netto.

 

Dit alles geldt slechts wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • U kent de coronapremie toe op basis van een sectorale of ondernemings-cao. Eventueel kan dit ook via een schriftelijke individuele overeenkomst. U kunt modeldocumenten aanvragen bij uw Securex Legal Advisor.
 • U kent de cheques toe tussen 1 augustus en 31 december 2021.
 • Het totale bedrag is maximum € 500 per werknemer. Elke cheque mag maximum € 10 waard zijn.
 • De premie mag niet toegekend worden ter vervanging van een bestaand loonvoordeel (loon, premie…).
 • De cheques worden op naam van de werknemer
 • De premie kan uitgekeerd worden op zowel een elektronische als een papieren drager. Een coronapremie op papieren drager moet uitdrukkelijk vermelden dat hij geldig is tot 31 december 2022. Cheques op papieren drager moeten ook vermelden dat zij slechts kunnen besteed worden in een beperkt aantal inrichtingen.

 

Opgelet, wanneer u ervoor kiest om een coronapremie toe te kennen, moet u dit voordeel toekennen aan iedereen in uw onderneming, ofwel aan een bepaalde afdeling (bijv. de afdeling Sales). Het onderscheid arbeiders-bedienden is hierbij geen toegelaten criterium, omdat het juridisch niet “objectief” is.

 

Wacht liever nog even met bestellen

We begrijpen dat u uw personeel wilt belonen voor het harde werk in moeilijke omstandigheden. Toch willen we u aanraden om nog even de kat uit de boom te kijken. De reden hiervoor is dat de sectoronderhandelingen binnenkort starten en de coronapremie is een element dat zeker op verschillende onderhandelingstafels zal liggen.

Er zijn 3 mogelijk scenario’s

Scenario 1. Uw sector kent een coronapremie van € 500 toe 

Uw sector zou u kunnen verplichten om een coronapremie van 500 euro toe te kennen, d.w.z. het maximumbedrag. Die verplichting geldt dan ook voor werkgevers die eerder al een coronapremie toekenden.

Worst case scenario: een voorbeeld

PanyCom NV kent in augustus 2021 voor 500 euro coronapremies toe aan het personeel. Later op het jaar moeten zij – als gevolg van de sectoronderhandelingen – nog eens 500 euro aan coronapremies betalen.

Gevolg? PanyCom overschrijdt het maximumbedrag per werknemer, waardoor beide coronapremies volledig als loon wordt behandeld. Lees: ze zijn wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en aan de normale RSZ-bijdragen. Bovendien had PanyCom slechts één premie van € 500 gebudgetteerd.

PanyCom had in dit geval beter de beslissing van de sector afgewacht.

 

Scenario 2. Uw sector vult een gedeelte van het maximumbedrag in 

In dit scenario voorziet de sector opnieuw een verplichte coronapremie, maar voor een bedrag kleiner dan 500 euro. In dat geval kunt u vrijwillig het saldo toekennen als coronapremie in uw onderneming, maar het is geen verplichting.

Ook in dit scenario moet u dus afwachten welk bedrag uw sector zal voorzien. Enkel zo bent u zeker welk saldo u nog vrijwillig kunt toekennen. Werkgevers die niet afwachten, riskeren een variant van het worst case scenario hierboven.

Scenario 3. Uw sector voorziet geen coronapremie 

Wanneer uw sector geen coronapremie voorziet, dan kunt u vrijwillig een coronapremie toekennen in uw onderneming, tot maximaal 500 euro.

Ook in dit scenario wacht u best het akkoord tussen de sociale partners in uw sector af. Daarna kunt u zelf aan de slag en riskeert u niet langer een overschrijding van uw budget.

 

Wat met de reeds toegekende consumptiecheques? 

Er verandert vanaf 1 augustus 2021 ook één en ander voor de consumptiecheques die vorig jaar werden uitgereikt:

 

Wat doet Securex voor u?

Wij volgen de sectoronderhandelingen voor u op de voet. Zodra uw sector beslist om een coronapremie toe te kennen, kunt u dit terugvinden op Lex4You > Sectoraal > Tewerkstellingsakkoorden > 2021-2022.

U kunt uw coronapremies dan bestellen via uw Securex Client Advisor, via myHR@securex.be. Dat kan trouwens ook als uw sector beslist om niets toe te kennen, maar u de premie toch op ondernemingsniveau wilt geven.

Wij voorzien ook de nodige modellen voor cao of individuele overeenkomst. U kunt deze bestellen bij uw Securex Legal Advisor, via myHR@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-08-2021