To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nu ook fiscale vrijstelling voor vrijwillige ambulanciers van private ambulancediensten

28/05/2020

De fiscus publiceerde recent een circulaire die de fiscale vrijstelling van vergoedingen toegekend aan vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming uitbreidt naar vrijwillige ambulanciers van private ambulancediensten.[1] 

Wat zijn de principes?

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwilligers van de civiele bescherming hebben recht op een fiscale vrijstelling van hun vergoedingen ten belope van 6.210[2] euro per jaar (bedrag inkomstenjaar 2020). Hetzelfde geldt voor de vrijwillige ambulanciers van de hulpverleningszones die deel uitmaken van een openbaar brandweerkorps voor prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening.

Uitbreiding toepassingsgebied

Vrijwillige ambulanciers die daarentegen geen deel uitmaken van een openbaar brandweerkorps (bv. vrijwilligers van private ziekenwagendiensten) konden tot nu toe niet van deze vrijstelling genieten.

Aangezien dit verschil in behandeling niet te rechtvaardigen viel[3], werd de fiscale vrijstelling retro-actief sinds 1 januari 2019 uitgebreid naar vrijwillige ambulanciers die deel uitmaken van een private ambulancedienst voor prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening[4].

Hoe worden vergoedingen boven het maximumbedrag fiscaal behandeld?

Op het deel van de vergoedingen dat hoger is dan 6.210 euro per jaar (bedrag inkomstenjaar 2020), worden belastingen ingehouden. De bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden volgens de percentages, toegepast op uitkeringen die toevallig of periodiek en bijkomstig worden betaald[5].

Hoe wordt fiche 281.10 ingevuld?

Sinds inkomstenjaar 2019 worden deze bedragen op een fiscale fiche 281.10 vermeld onder de rubriek:

  • 'Diverse inlichtingen - 26 j' voor het vrijgestelde gedeelte
  • "Bezoldigingen' in het vak 9a - code 250.

Wat doet Securex voor u?

Stelt u als private ambulancedienst vrijwillige ambulanciers tewerk die dringende geneeskundige hulp verlenen? Gelieve dan contact op te nemen met uw Client Advisor.

 


[1] Circulaire /C/64 van 7 mei 2020.

[2] Het niet-geïndexeerde bedrag is 3750 euro.

[3] Voor zover zij dringende geneeskundige hulpverlening bieden, vervullen beiden immers diensten die niet fundamenteel verschillend zijn.

[4] Dit is het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.

[5] Bijlage III punt 2.17.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-05-2020