To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Belastingen niet- rijksinwoners: aangifteformulier 2021 gepubliceerd

03/08/2021

Het aangifteformulier waarmee niet- rijksinwoners (natuurlijke personen) bepaalde inkomsten in België moeten aangeven, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat over de inkomsten van 2020 (aanslagjaar 2021).

 

Welke natuurlijke personen moeten een aangifte niet-rijksinwoner indienen?

Niet- rijksinwoners die inkomsten hebben in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten,…) moeten in ons land een belastingaangifte voor niet- rijksinwoners indienen.

Een niet- rijksinwoner is een persoon die geen woonplaats of “zetel van fortuin” (plaats van waaruit men zijn goederen beheert) heeft in België.

Let op! De belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing in het buitenland uit. Enkel wanneer  België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten met het land waar de niet- rijksinwoner zijn verblijfplaats heeft, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong mogelijk enkel in België belast worden (als de overeenkomst dit toelaat).

 

Wanneer wordt de belastingaangifte voor niet- rijksinwoners verstuurd?  

De datum waarop niet-rijksinwoners hun aangifteformulieren krijgen, verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen.  

In de meeste gevallen zullen niet-inwoners hun papieren aangifte pas na de vakantie en meer concreet rond oktober ontvangen.  

Wie zijn aangifte echter online via Tax-on-web doet, hoeft niet te wachten tot hij zijn aangifte via post ontvangen heeft.

 

Tegen welke datum moet deze aangifte worden ingediend?

De belastingaangifte niet- rijksinwoners moet worden ingediend:

  • Op papier: tegen 4 november 2021
  • Online via Tax-on-web: tegen 2 december 2021
  • Via een mandataris (boekhouder, accountant,…): tegen 2 december 2021

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-08-2021