To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Studentenarbeid in het derde kwartaal heeft geen impact op contingent van 475 uur

11/08/2021

Om de relance na de coronacrisis te bevorderen, heeft de regering een wetsvoorstel ingediend om studentenarbeid aantrekkelijker te maken. Met de prestaties die studenten in de maanden juli, augustus en september leveren, wordt geen rekening gehouden voor het contingent van 475 uur. Tijdens die 475 uur zijn er verminderde RSZ-bijdragen van toepassing op het loon van de student.

Oorspronkelijk zou die regel enkel van toepassing zijn op bepaalde sectoren. Maar uiteindelijk zal de regel voor alle sectoren gelden.

 

Update

Met ingang vanaf 1 juli 2012 is er eveneens geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de uren die studenten presteren tijdens het derde kwartaal van 2021 en die niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. De fiscus volgt dus de RSZ-regeling.

Dat werd officieel bepaald door het Koninklijk besluit van 24 juli 2021, dat bijlage III van het KB/WIB 92 in die zin wijzigt.

 

Wanneer zijn de verminderde RSZ-bijdragen van toepassing?

Als studenten aan de voorwaarden voor studentenarbeid voldoen, dan hebben zowel zij als hun werkgever gedurende 475 uur per jaar recht op verminderde RSZ-bijdragen. Deze verminderde bijdragen worden ook wel solidariteitsbijdragen genoemd.

Als een student tijdens die 475 uur voor u werkt, betaalt u als werkgever 5,42% patronale bijdragen op hun loon. De student zelf betaalt 2,71% RSZ-bijdragen op dat loon. Dat maakt de tewerkstelling van studenten zowel voor henzelf als voor u als werkgever financieel interessant.

Wil u meer info over de voorwaarden voor studentenarbeid en de RSZ-bijdragen? Ga dan naar het dossier op Lex4You: Lex4You > Dossiers > Contracten -Clausules > Studenten.

 

Wat met het contingent van 475 uur in het derde kwartaal van 2021?

Het parlement zal beslissen om het contingent van 475 uur waarbij studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021 te neutraliseren. En dat voor prestaties in alle sectoren. Concreet betekent dit dat de prestaties van studenten tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken. Studenten zullen in 2021 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.

Een voorbeeld

Een student werkt als student in de horeca in juli 2021. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou de student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80).

Door de neutralisering kan de student nog altijd 475 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.
 

En wat met de kinderbijslag?

De regelgeving over de kinderbijslag is geregionaliseerd. Het federale parlement kan dan ook geen regeling goedkeuren om de regels over de kinderbijlslag aan te passen.

De student zal dus zelf moeten nagaan of hij of zij door meer te werken nog steeds het recht op de kinderbijslag behoudt. U vindt meer informatie over de verschillende regels over de kinderbijlslag op deze en de volgende pagina’s op Lex4You.

De gewesten onderzoeken wel of zij de regelgeving kunnen aanpassen. Als de gewesten hun regelgeving over de kinderbijslag aanpassen aan deze nieuwe wet, dan brengen wij u daarvan natuurlijk op de hoogte. In de Duitstalige gemeenschap is een wijziging niet nodig. Daar hangt het recht op kinderbijslag niet af van het aantal uren dat de student presteert.

 

Blijft de student fiscaal ten laste van zijn ouders?

Het parlement onderzoekt of de fiscale bedragen voor 2021 aangepast zullen worden. Als het parlement ook de fiscale regels voor studenten zou wijzigen, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor studenten? Neem dan even contact op met uw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

 

 

Bronverwijzing:

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-08-2021