To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand augustus

28/07/2017
2017April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2018Januari

 

1

De middenstandsleerlingen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan het contract is afgesloten voor 1 september 2015 en de middenstandsstagiairs in deze regio's krijgen vanaf 1 augustus een hogere vergoeding indien ze tijdens het voorbije schooljaar voor hun examens geslaagd zijn.  Wanneer ze geslaagd zijn, moet immers reeds het barema van het volgende jaar op hen toegepast worden. U vindt de nieuwe bedragen op Lex4You/sleutelbedragen/ Sociolist 2017.

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index.  Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR.  Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

4

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000,00 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 augustus op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

F

U wenst de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de tewerkstelling van studenten gedurende de zomervakantie te genieten?  Lees onze artikelen van de maand juni.  

Denk eraan onze typeovereenkomst beschikbaar op Lex4You (Modelcontracten) te gebruiken.  U vindt alle info over studentenarbeid ook op Lex4You in onze drie informatiefiches "Studenten" (Sociaal/Dossiers/Contracten - Clausules).

15

15 augustus, O.L.V. Hemelvaart, is een wettelijke feestdag.  De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

F

Een vrijstelling van de RSZ-bijdragen voor maximaal 25 werkdagen per burgerlijk jaar bestaat voor diegenen die in de socio-culturele sector tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld als monitor of assistent op een speelplein...).  Lees hiervoor ons artikel van 14 juni.

F

Indien u gelegenheidsarbeiders in de tuin- of landbouwsector tewerkstelt, kunt u een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen genieten.Aarzel niet uw legal advisor te contacteren.

31

Dit is de uiterste datum om het vereiste mandaat te activeren indien u beroep doet op een mandataris (boekhouder, fiscalist,…) om uw belastingaangifte in te dienen. Meer informatie hierover vindt u in onze actua van 21 augustus.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-07-2017