To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonbonus - Welke bedragen in 2019 (officieus)?

04/12/2018

Tot een bepaald bedrag wordt de toekenning van een loonbonus[1] sociaal en fiscaal gunstig behandeld.  In 2019 zal het sociaal plafond van de loonbonus 3.383 euro per werknemer bedragen (nog door de RSZ te bevestigen).

Het fiscale maximumbedrag, dat gelijk is aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, wordt dan 2.941 euro per werknemer (nog door de fiscus te bevestigen)[2].

De naleving van deze plafonds wordt bekeken in het jaar van de betaling van de loonbonus, ongeacht het plan waaruit de betaling voortvloeit.

De CAO nr.90, die deze materie regelt, werd onlangs aangepast. Wijzigingen op het vlak van de verplichte vermeldingen en op het vlak van de procedure werden hierin voorzien. De basis werd ook gelegd voor de toekomstige 'e-loonbonus'. We bespreken deze punten in detail in een artikel dat zeer binnenkort zal verschijnen!

Goed om weten

De werkgever is een bijzondere bijdrage verschuldigd van 33% op het bedrag van de loonbonus. Dit bedrag en deze bijdrage van 33% zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

De loonbonus moet toegekend worden aan alle werknemers of een objectief omschreven groep van werknemers en moet gekoppeld zijn aan de realisatie van één of meerdere collectieve doelstellingen.

Meer info?

U wenst meer info over de loonbonus? Raadpleeg onze fiche "Loonbonus - Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen" in de rubriek Sociaal > Dossiers > Loon.

Wenst u een loonbonusplan in te voeren in 2019? Of bent u tevreden met de doelstellingen die uw onderneming bereikt heeft in 2018 dankzij dit motiverend verloningssysteem en wenst u uw huidig plan te hernieuwen voor het jaar 2019? Aarzel niet beroep te doen op uw legal advisor!

 

 


[1] Het betreft de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

[2] Er is een fiscale wet in de maak om het niet-geïndexeerd fiscaal bedrag met 1 euro te verhogen vanaf inkomstenjaar 2019.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-12-2018