To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Februari in de kijker

28/02/2022
2021Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2022Januari | Februari

 

De indexcijfers van de maand februari zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

278,10

205,57

167,50

145,74

119,07

 

 

Gezondheidsindex

 

196,70

163,15

143,40

118,74

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

116,94

0,98

114,60

Inflatie: 8,04%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 7,56%

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

De spilindex voor het openbaar sector en de sociale uitkering vastgesteld op 113,76 is overschreden in 02/2022. De volgende spilindex is vastgelegd op 116,04: vooruitzicht oktober 2022.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 30 maart 2022.

Bron: Consumptieprijsindex | Statbel (fgov.be)

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-02-2022