To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet uw voorafbetalingen voor het derde trimester niet!

01/10/2018

De derde kwartaalbetaling in het kader van voorafbetalingen moet ten laatste op 10 oktober 2018 gebeuren.

Dit is de uiterste datum waarop de betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscale administratie aan om niet te wachten tot deze laatste dag om de betaling te verrichten[1].

Via voorafbetalingen kunnen zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering vermijden. Andere belastingplichtigen (natuurlijke personen) kunnen via deze regeling dan weer een belastingvermindering bekomen. Meer inlichtingen hierover vindt u in onze artikels van 28 maart 2018 en 11 april 2018.

 


[1] Betalingen die na de vervaldag toekomen bij de dienst voorafbetalingen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-10-2018