To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tot 15/01 de tijd om uw aangifte in de belasting niet-inwoners in te dienen

14/12/2020

Bent u niet-inwoner natuurlijk persoon of vennootschap? Goed nieuws: de termijn om uw belastingaangifte in te dienen wordt verlengd tot 15 januari 2021. 

Het uitstel geldt voor aangiftes in de belasting niet-inwoners-natuurlijke personen (zowel via MyMinfin - Tax-on-web als op papier) en in de belasting niet-inwoners-vennootschappen. 

Die nieuwe termijn vervangt dus de deadline die eerder was vastgesteld () op 30 november 2020 voor aangiftes in de belasting niet-inwoners-vennootschappen en op 3 december 2020 voor aangiftes in de belasting niet-inwoners-natuurlijke personen.

 

Bron:

FOD Financiën -

 

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-12-2020