To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Zaak sluiten en toch maaltijdcheques? Geen goed huwelijk

16/12/2020

Veel bedrijfsleiders zijn dezer dagen genoodzaakt om de deuren van hun bedrijf te sluiten. Toch kennen sommigen onder hen zichzelf nog maaltijdcheques toe. Weet dat dit niet toegelaten is. Maaltijdcheques kunnen namelijk alleen maar toegekend worden voor werkelijke arbeidsdagen.  

De toekenning van maaltijdcheques: een korte refresh

Maaltijdcheques zijn een interessante vorm van verloning voor zowel werknemers als bedrijfsleiders. Wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zijn ze namelijk vrij van sociale bijdragen en belastingen.

Één van deze voorwaarden is dat het aantal maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen van de werknemer of bedrijfsleider. Er mag met andere woorden maar een maaltijdcheque worden toegekend voor die dagen waarop effectief gewerkt werd.

Wanneer dit principe niet gerespecteerd wordt (bijvoorbeeld omdat de onderneming gesloten is, maar de bedrijfsleider zichzelf toch maaltijdcheques toekent), dan zullen op deze cheques sociale bijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

Meer informatie over maaltijdcheques en de voorwaarden voor de toekenning ervan vindt u in ons dossier over dit onderwerp.

De deuren toe, maar toch prestaties?

Uiteraard gebeurt het dat bedrijven moeten sluiten, maar er toch nog prestaties geleverd worden.

Denk bijvoorbeeld aan de immense populariteit van “Takeaway”. Restaurants moeten dan wel sluiten, maar niets belet hen om cateringservices te leveren.  

In die gevallen waar uw onderneming moest sluiten, maar er toch prestaties zijn, is er dus sprake van “werkelijke arbeidsdagen” en mogen uiteraard maaltijdcheques worden toegekend.

Wat vragen we van u?

Securex heeft geen volledig zicht op de prestaties die door u als bedrijfsleider verricht worden.

Gelieve ons dan ook enkel door te geven dat er maaltijdcheques moeten toegekend worden als er ook effectieve prestaties zijn.

Hetzelfde geldt voor het verleden. Werden er maaltijdcheques toegekend, maar waren er geen prestaties? Gelieve dit aan ons te melden. In dat geval zullen er enkele rechtzettingen moeten gebeuren.

 

Bronverwijzing:

  • Artikel 38/1 §2 WIB

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-12-2020