To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hogere referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens in 2019, lagere belasting!

27/12/2018

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2019 is bekend en bedraagt:

  • voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 107 g/km (in plaats van 105 g/km in 2018);
  • voor de dieselwagens: 88 g/km (in plaats van 86 g/km in 2018). 

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen van alle aard.

Belastbaar voordeel alle aard daalt in 2019

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde van het voertuig en het CO2-percentage. Dit CO2-percentage wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte[1] van een bepaald voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot.

Deze referentie- CO2- uitstoot stijgt nu voor het eerst in jaren (en dit voor alle types van brandstof), waardoor ook het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens voor het eerst in jaren zal dalen[2].

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

De referentie- CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedroeg 86 g/km voor 2018. Het CO2-percentage bedroeg 6,7% ( = 5,5% + ((98 – 86) x 0,1)%).

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedraagt 88 g/km voor 2019. Het CO2-percentage bedraagt 6,5% ( = 5,5% + ((98 – 88) x 0,1)%).

Ter herinnering

De referentie-CO2-uitstoot wordt gebruikt om het voordeel van alle aard te bepalen dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een voertuig dat gratis ter beschikking gesteld wordt van de werknemers.

Het voordeel van alle aard dat uit dat persoonlijk gebruik voortvloeit, wordt immers berekend door een CO2-percentage op 6/7 van de catalogusprijs van het ter beschikking gestelde voertuig toe te passen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp?

Surf dan naar onze fiche op Lex4You: Bedrijfswagen - 3. De fiscale behandeling van het voordeel van alle aard.

 


[1] Sinds kort is een nieuwe methode van toepassing voor de bepaling van de CO2- uitstoot. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 13 november  op Lex4You.

[2] Immers, als de referentie-CO2-uitstoot stijgt, zal het CO2-percentage dalen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-12-2018