To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Juni in de kijker

30/06/2017
2016
2017Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November

De indexcijfers van de maand juni zijn de volgende:

Base

74-75

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

377,12

244,86

181,01

147,48

128,32

104,84

 

Gezondheidsindex

 

 

174,42

144,67

127,16

105,29

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

105,37

0,98

103,27

Inflatie:  1,60%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 1,49%

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 105,10: vooruitzicht 2019.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie op datum van 28 juli 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-06-2017