To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteit in de kijker - De bedrijfswagen in 2019 en 2020

13/12/2018

Na de voordelen van het openbaar vervoer en de fiets te hebben opgelijst, stellen mevrouw Claes en haar werkgever zich toch de vraag of een bedrijfswagen ook geen goede optie is voor haar woon- werkverkeer. Maar wat heeft 2019 (en 2020) in petto voor onze viervoeter?

De algemene trend: bedrijfswagens worden duurder

Dat onze geliefde bolide de voorbije jaren onder vuur lag, staat buiten kijf. De stelselmatige verlaging van de referentie- CO2- uitstoot (met een hoger voordeel van alle aard tot gevolg) en de verhoging van de verworpen uitgaven in geval van toekenning van een bedrijfswagen met tankkaart zijn slechts enkele van de “schuldigen” die ervoor zorgden dat bedrijfswagens duurder werden.

En de volgende jaren voorspellen niet veel beterschap. Beetje bij beetje doet de bedrijfswagen haar imago van “melkkoe” alle eer aan.

2019 als “overgangsjaar”

Het komende jaar (2019) zal echter niet de geschiedenis ingaan als het jaar van de grote veranderingen voor bedrijfswagens. Met deze “prijs” ging 2018 al aan de haal en het ziet ernaar uit dat we tot 2020 moeten wachten voor een vervolg. 2019 is eerder een overgangsperiode tussen 2 fasen (2018 en 2020).

Nieuwe aftrekregeling voor auto- en benzinekosten

In 2018 werden de regels inzake aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting ook van toepassing in de personenbelasting. Het aftrekpercentage van 75% moest in de personenbelasting dus plaats maken voor een aftrekpercentage in functie van de CO2- uitstoot (net zoals in de vennootschapsbelasting)[1]. Enkel wanneer de 75%- regel gunstiger uitvalt, mag deze in 2018 en 2019 verder toegepast worden in de personenbelasting.

In 2018 en 2019 blijven de brandstofkosten bovendien voor 75% aftrekbaar in zowel de personen- als in de vennootschapsbelasting.

Vanaf 2020 komt er dan een volledig nieuwe werkwijze voor de aftrek van auto- en brandstofkosten. Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting blijft deze aftrek gebonden aan de CO2- uitstoot van het voertuig, maar hij zal vanaf dat ogenblik volgens een nieuwe formule[2] berekend worden. Één en ander zal tot gevolg hebben dat de aftrekbaarheid verder beperkt wordt. Meer informatie hierover zal in de loop van 2019 volgen.

Einde fiscale gunstmaatregel voor plug-in hybrides

En ook de zgn. “plug-in“ of “valse” hybrides blijven niet buiten schot. Dergelijke wagens die vanaf 1 januari 2018 werden aangekocht, zullen vanaf 2020 immers fiscaal minder voordelig zijn.

In plaats van rekening te houden met hun officiële CO2-uitstoot[3], zal vanaf dan immers voor fiscale doeleinden (berekening voordeel van alle aard, aftrekbaarheid,…) rekening moeten gehouden worden met de CO2-uitstoot van een overeenstemmend model op zuivere brandstof.

In 2018 en 2019 genieten deze wagens echter nog verder van het fiscaal voordelig regime.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 26 januari 2018 .

En ook WLTP gooit roet in het eten

WLTP is een nieuwe (september 2017) wereldwijde methode om de CO2-uitstoot en het verbruik van wagens op een meer realistische wijze te bepalen. Dit heeft voor gevolg dat de uitstoot- en verbruiksgegevens van voertuigen over het algemeen fors stijgen en bedrijfswagens dus opnieuw duurder worden.

De impact van WLTP zal echter niet onmiddellijk uitwerking hebben in de loonfiscaliteit. Tot eind 2020 geldt immers een overgangsregeling, waarbij de fiscus en de RSZ een mildere norm (NEDC 2.0) hanteren. Hoewel deze NEDC 2.0- methode het effect van WLTP mildert, jaagt ze hoe dan ook reeds de CO2- uitstoot van voertuigen de hoogte in (met de bekende fiscale en sociale gevolgen vandien).

Meer informatie hierover leest u in ons artikel van 13 november 2018 .

Andere wijzigingen in 2019?

Zoals elk jaar wijzigt de solidariteitsbijdrage in 2019 (meer hierover leest u in onze actua van 28 november 2018). en wachten we nog op de referentie- CO2-uitstoot voor de bepaling van het voordeel van alle aard in 2019 (we informeren u over dit laatste punt van zodra we hierover meer informatie hebben).

Vergeet uw car policy niet

Als u als werkgever bedrijfswagens ter beschikking stelt, is het van groot belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden rond het gebruik ervan. Zorg daarom steeds voor een car policy.

Securex heeft een model van car policy ter beschikking. Indien gewenst kan u dit model bekomen via uw Legal Advisor. Ook voor aanpassingen van dit basismodel of van uw bestaande car policy (bv. in functie van de nieuwe regels WLTP) kan uw zeteljurist contacteren.

De bedrijfswagen van de baan? Het mobiliteitsbudget komt eraan…

Na het lezen van bovenstaande zal het u niet verbazen dat de bedrijfswagen meer en meer plaats moet maken voor alternatieve en meer budgetvriendelijke alternatieven.

De overheid speelt hier natuurlijk gretig op in via de zgn. “mobiliteitsvergoeding” en het “mobiliteitsbudget” (dit laatste is op dit ogenblik nog niet officieel).

Bent u hier ook in geïnteresseerd?

Aarzel dan zeker niet om ons webinar over deze topics te volgen op 17 januari 2018. Inschrijven kan via volgende link .

 


[1] Dit aftrekpercentage bedraagt concreet tussen de 100% en de 50% in functie van de CO2-uitstoot (verschillend voor benzine en diesel).

[2] Aftrek % = 120% - (0,5% x aantal gram CO2 x coefficient brandstoftype).

[3] Die eigenlijk fictief is omdat men rekening houdt met de uitstoot wanneer de wagen elektrisch rijdt. In realiteit rijden deze wagens echter zeer vaak op brandstof wegens de beperkte capaciteit van hun batterij.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-12-2018